Efter sammanbrottet i asylmottagandet 2015 har en viss nedgång iakttagits i hur många utomvästliga migranter som söker sig till Europa. Men nu är enligt EU:s asylmyndighet EASO:s årsrapport det tillfälliga lugnet till ända och asylinvandringen ökar åter kraftigt. Det rapporterar Sveriges Radio.

I Sverige har den asylrelaterade invandringen, anhöriga medräknade, fortsatt att ligga på höga nivåer men för EU som helhet har en minskning skett sedan EU träffat avtal med Turkiet och Libyen om att inte upåplåta sna territorier som transitland för migranter och människosmugglare. Men redan förra året bröts den nedåtgående trenden. Antalet asylsökande ökade 2019 med 11 procent jämfört med 2018.

De länder som drabbats hårdast av ökningen är enligt EASO:s rapport Frankrike, Tyskland, Spanien Cypern, Malta och Grekland. I flera fall har anstormningen varit större än under asylkaoset 2015. Det beror bland annat på att jämförelsevis färre har kunnat resa vidare genom Europa för att välja mer åtråvärda asylländer som Sverige.

EASO beskriver en situation där många EU-länders mottagningssystem nu åter sätts under hård press när antalet asylansökningar kraftigt ökar. Man konstaterar att de återgärder som vidtagits för att redan vid EU:s yttre gräns avvisa de som uppenbart inte har skyddsbehov inte räcker till utan behöver förstärkas ytterligare för att minska antallet systembelastande okynnesansökningar.

Den europeiska asylmyndigheten uppmärksammar också att det är fortsatt stora problem att verkställa av- och utvisningar av migranter som fått avslag på sina asylansökningar. Skillnaden mellan mellan antalet avvisningsbeslut och de som faktiskt avvisas är stor, skriver man och flaggar här för en ökad beredskap.

För svenskt vidkommande noterades inte samma ökning som för ett antal andra EU-länder och EU generellt. Men Sverige ligger samtidigt fortsatt extremt högt i mottagandet i ett internationellt perspektiv och har gjort det under en lång följd av år såväl före som efter sammanbrottet 2015.