Sedan Sverigedemokraterna med stöd från M, KD och lokala SoL tog över styret i SD-ledaren Jimmie Åkessons hemkommun Sölvesborg genomförs förändringar på en rad politikområden. Ett sådant är kulturpolitiken där beslut nu fattats om att skattebetalarnas pengar ska gå till konst som det stora flertalet invånare uppskattar, inte till feministisk aktivistkonst föreställande skrevande kvinnor med mensblodiga sköten.

– Vi kommer att köpa sådan konst som tilltalar det stora flertalet medborgare, berättar Rolf Hans Berg (SD), som är ordförande för Fritids- och kulturnämnden i Sölvesborg, för SVT Kulturnyheterna.

Den som till äventyrs uppskattar menskonst uppmanar Berg att köpa sådan för egna pengar och hänga upp den hemma. Det är inget han tror att det stora flertalet Sölvesborgsbor vill att deras skattepengar ska gå till.

Den konst som kommunen hädanefter ämnar köpa in ska vara ”klassisk och tidlös”, något som den lokala konstnären Alexandra Melander i Sölvesborg, som ogillar Sverigedemokraterna, har invändningar mot. Enligt henne ska medborgarna via sina folkvalda politiker inte lägga sig i vilken konst som köps in för deras pengar.

Hon får medhåll från en Johannes Holmqvist som SVT Kulturnyheterna letat rätt på och som uppger sig vara musiker i Sölvesborgs lokala kulturliv men också ”provokatör ut i fingerspetsarna”. Han uppskattar samtidigt inte att själv bli provocerad av Kulturnämndens nya konstpolicy.