Från den 1 oktober tillkommer nya brott i den svenska lagstiftningen. Den som köper eller säljer ett hyreskontrakt ska dömas till upp till fyra års fängelse, medan den som hyr ut sin lägenhet svart ska sitta i upp till två år. Samhällsnytt kan idag avslöja att Sverigedemokraterna möjliggjorde den drakoniska lagstiftningen – och även ville höja straffsatsen ännu mer.

Sedan tidigare är det olagligt att sälja ett hyreskontrakt i Sverige. Detta tyckte Socialdemokraterna inte räcker – och införde med hjälp av Sverigedemokraterna ett nytt brott. Den som säljer eller köper ett hyreskontrakt kan dömas till fängelse i upp till fyra år.

Detta är en högre straffsats än till exempel vid sådana brott som misshandel eller vållande till annans död – där maxstraffet ligger på två års fängelse. Samhällsnytt kan berätta att Sverigedemokraterna ville gå ännu längre och höja straffet till sex års fängelse – eller till samma nivå som vid våldtäkt eller rån.

En annan brottsrubricering med maxstraffet upp till två års fängelse gäller uthyrning utan tillstånd med ”oskälig hyra”. En oskälig hyra definieras som hyra högre än den hyra som förstahandshyresgästen betalar. Detta innebär att till exempel en vanlig barnfamilj som åker på besök eller på en resa i en annan stad och hyr ut sin lägenhet genom Blocket i några dagar därmed blir kriminell och ska kunna dömas till två års fängelse.

Den 13 juni 2019 debatterades förslaget i riksdagen. Från Sverigedemokraternas sida deltog riksdagsledamoten Roger Hedlund som menade att detta är ett effektivt sätt att sätta stopp för ”organiserad brottslighet”.

Cecilie Tenfjord Toftby (M) påpekade i sin tur att den nya brottsrubriceringen kommer att drabba i första hand vanliga svenska familjer som försöker att överleva på en icke-fungerande bostadsmarknad och tvingas till att köpa ett kontrakt svart – därför att det inte finns tillräckligt med bostäder.

– Vi tycker absolut inte att det är försvarbart att göra människor kriminella på grund av att regeringen brister i förmåga att få fram en fungerande bostadspolitik, sade hon bland annat under debatten.

Moderaterna tillsammans med KD och Vänsterpartiet menade att det räcker med civilrättsliga åtgärder när det uppdagas att någon har köpt sitt hyreskontrakt och att det är onödigt att kriminalisera stora grupper av laglydiga medborgare som inte har någonstans att bo.

Detta bet dock inte på Sverigedemokraternas representant som fortsatte framhålla att kriminaliseringen ska motverka den organiserade brottsligheten – dock utan att kunna förklara på vilket sätt. Kravet att höja straffet till sex års fängelse blev för mycket till och med för förslagets gudfader inrikesministern Morgan Johansson som röt ifrån irriterat mot Roger Hedlund (SD):

– Jag tror att nästan alldeles oavsett vilka straffskalor jag hade föreslagit skulle Sverigedemokraterna ha föreslagit ytterligare något år. Det är på något sätt en del i det politiska spelet.

Förslaget röstades igenom och har blivit en lag som träder i kraft den 1 oktober – enbart tack vare stödet från SD. Under slutpläderingen ville Roger Hedlund (SD) få ett tack från Morgan Johansson för stödet:

– Avslutningsvis kanske man kan få ett tack från Morgan Johansson för att ni får igenom förslaget. Det är ju Sverigedemokraterna som möjliggör att förslaget går igenom när Vänsterpartiet inte backar upp i denna fråga.

Samhällsnytt har pratat med Hedlund som försvarar sitt agerande.

När du debatterade förslaget ville du höja straffsatsen till sex år – vilket är samma straff som till exempel vid grova brott som rån eller våldtäkt. Är köp av hyreskontrakt jämförbart med dessa brott?

– När man tittar på hur den här marknaden har utvecklats så ser man att det finns stora brottssyndikat som driver in mycket pengar på svarta kontrakt – att det finns mer eller mindre indirekta bostadsförmedlingar där man förmedlar de här kontrakten och att det finns stor organiserad brottslighet bakom det.

Men det finns ju redan brottsrubriceringar som täcker den delen – alltså olaglig försäljning av hyreskontrakt, så varför var det nödvändigt att kriminalisera köpare av hyreskontrakt – för de utgör väl knappast en del av organiserad brottslighet utan vill bara bo någonstans?

– Jaa… om du köper kontraktet blir du en del av de organiserade ligornas inkomst. Och dessutom pratar vi om att använda en högre skala där det finns en stor verksamhet bakom det. Det blir så klart inte aktuellt i enskilda fall.

Fast det stämmer inte riktigt. Om man tittar på lagtexten som ni röstade igenom så står det att det räknas som grovt brott med straffpåföljd upp till fyra års fängelse om det handlar om ”betydande värde”. Och ett hyreskontrakt i till exempel Stockholm kostar ju en hel del – så det kommer väl drabba även vanliga svenskar som är tvungna till detta för att bo någonstans på en icke-fungerande bostadsmarknad?

– Jaa.. just för att bli av eller försöka bekämpa den marknaden som har uppstått med försäljning av hyreskontrakt.

Men hur rimligt är det att kriminalisera vanliga svenskar – till exempel unga barnfamiljer osv. – som tvingas till den här åtgärden därför att det inte finns lediga bostäder?

– Det system som vi har idag där det är kriminaliserat att sälja fungerar bevisligen inte, därför följer vi upp genom att kriminalisera köp.

På en dysfunktionell bostadsmarknad kommer folk ändå tvingas att göra det. Menar du att det är acceptabelt att straffa vanliga medborgare på detta sätt för att komma åt den organiserade brottsligheten?

– Ja! Det är på samma sätt som man bekämpar annan kriminell verksamhet. Men vi anser att köpa någonting svart på hyresmarknaden… det ska liksom inte vara okej.

Den andra nya brottsrubriceringen som ni införde är fängelse upp till två år för svart uthyrning av sin hyresrätt. Om man tittar på det så blir en vanlig familj som till exempel åkte på ett besök eller kortare resa i några dagar och hyrde ut sin lägenhet genom Blocket plötsligt kriminell och kan dömas till två års fängelse. Hur rimligt är det egentligen?

– Alltså… konsekvensen av att man inför en lag är att man alltid får följa upp den och se om det behövs justeringar så klart…

Borde man inte tänka efter innan man röstat igenom det här – för det var ju ni som möjliggjorde Socialdemokraternas förslag?

– Absolut… Nej, men syftet med hela lagstiftningen är att bli av med det… de som hyr ut till ett högre pris till exempel.

Hur ser du på att polisen som redan i dagsläget är tvungen att lägga utredningar om våldtäkt mot barn på hög ska behöva utreda de nya brotten?

– Lagstiftningen handlar ju också om att sända signaler genom att det ger en avskräckande effekt. Men det ska också finnas mer resurser hos polisen självklart.

Ser du en risk i att riksdagen producerar allt fler drakoniska lagar som den här som sedan inte efterföljs och att den här processen kan urholka legitimiteten hos riksdagen och politiken överhuvudtaget bland folket?

– Som jag var inne på har lagstiftning en sådan effekt att den dämpar brottsligheten. Att det nu blir brottsligt att köpa ett hyreskontrakt innebär förhoppningsvis att färre ska ge sig in i ett sådant köp och det gör att sådana köp och försäljningar minskar.

Jag såg att under debatten efterfrågade du ett tack från Morgan Johansson för SDs stöd till detta förslag. Har du fått det efteråt?

– Nej. Det grundade sig dels på att han tackade Liberalerna och Centern för stödet för att kunna genomföra det här förslaget.

Och du ville vara med i det här gänget?

– Ja. Jag verkar ju varje dag i den mån jag kan för att utveckla samarbetsmöjligheter med andra partier och då önskade jag tack från ministern när han tackade andra partier för samarbete i den här frågan för att få igenom lagändringen.

Roger Hedlund är folkbokförd i Gävle. Som riksdagsledamot behöver han inte trängas i den vanliga bostadskön utan har rätt till en lägenhet från riksdagsförvaltningen med central placering i Stockholms innerstad.