Den senaste statistiken från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, visar att många patienter blir utan vård inom vårdgarantins utlovade 90 dagar. Sämst i landet är Region Jämtland Härjedalen som länge präglats av socialdemokratiskt styre.

Svensk vårdgaranti syftar till att patienter ska få kontakt med och/eller vård inom rimlig tid. Garantin appliceras främst på planerade besök och exempelvis operationer inom specialistvården.

Den nya mätningen visar att endast 59 procent av Sveriges patienter fått vård inom de utlovade 90 dagarna. 41 procent har alltså blivit utan operation inom utlovad tid trots vårdgaranti.

Faximil: Vantetider.se

Vid mättillfället stod 130 771 personer i kö till operation/åtgärd. I antalet har man utelämnat de patienter som själva valt att vänta så det faktiska antalet kan vara högre.

Vissa landstings procentuella måluppfyllelse – på planerad specialiserad vård – enligt vårdgarantin utmärker sig. I botten hittar vi Jämtland Härjedalen på låga 37 procent, tätt följda av Norrbotten med sina 42 procent och Värmland med 43 procent.

LÄS ÄVEN: Sjukvårdskrisen värre än någonsin: ”En krigszon varje kväll”

Samhällsnytt kontaktade under torsdagsmorgonen Region Jämtland Härjedalens styrelseordförande Eva Hellstrand (C):

Region Jämtland Härjedalen hamnar i botten av den procentuella måluppfyllelsen – vad beror det på?

– Vi har legat i botten i många år, men vi jobbar hela tiden med att försöka lösa detta. Vi är en av de regioner med sämst ekonomi. Vi har länge haft ett underskott med det gamla styret och nu försöker vi med ett nytt styre [Alliansen + Miljöpartiet reds. anm.] komma till rätta med problemet, säger Eva Hellstrand.

Detta är första gången på årtionden som regionen styrs utan Socialdemokraterna.