Amorteringskravet som skulle motverka svenska folkets skuldsättning – bland den högsta i världen, fungerar inte och nu ska systemet göras om. En ny fastighetsskatt kan bli lösningen.

Skälet till de svenska hushållens höga skulder är bostadsköp, och trots amorteringskravet har belåningen bara fortsatt.

När Finansinspektionens utredning om amorteringsundantaget presenteras i sommar kan hela amorteringskravet vara på väg bort.

LÄS ÄVEN: Fortsatt stigande bostadspriser

– Med det här verktyget kommer vi inte så mycket längre, utan det krävs några andra åtgärder om man ska bryta utvecklingen, sa Finansinspektionens generaldirektör Daniel Barr i en intervju med statsradion.

Priserna på bolånemarknaden fortsätter att stiga och med dem lånen. På grund av situationen har regeringen tillsatt en utredning för att se hur amorteringskraven kan förändras i framtiden. Denna utredning ska vara färdig nästa år och är en annan än den som Finansinspektionen arbetar med.

Fastighetsskatt

SBAB:s chefsekonom Robert Boije vill se en fastighetsskatt som ett mer effektivt alternativ än amorteringskrav för att minska skuldsättningen.

– Ett minskat ränteavdrag eller ökad fastighetskatt, skulle sänka bostadspriserna och därmed bolåneskulderna, men skulle inte ha någon som helst effekt på nya bolånetagares månadskostnad, säger han till SvD.