Enligt ny veckovis statistik från Migrationsverket har antalet uzbeker som söker asyl i Sverige gått om syrierna och därmed blev uzbekiska medborgare den största gruppen asylsökande under januari. Enligt siffror från 2018 tog Sverige emot 740 uzbeker – medan resten av EU tog emot 280 uzbekiska medborgare, sammanlagt.

Sverige har blivit asyluzbekernas favoritdestination – inte bara i Europa, utan i hela världen om man ska tro UNHCRs statistik för 2018. Då sökte fler uzbekiska medborgare asyl i Sverige än i det näst populäraste landet – USA. Totalt sökte då 740 uzbeker asyl i Sverige. Detta kan jämföras med att endast 280 uzbekiska medborgare sökte asyl i resten av Europa tillsammans, enligt siffror från Eurostat:

Siffrorna för 2019 är inte klara för hela EU. Däremot har statistiken publicerats av Migrationsverket vad gäller asylansökningarna i Sverige. Enligt den har trenden fortsatt och under 2019 sökte hela 1052 uzbekiska medborgare asyl i landet, varav 895 var män:

Detta placerar landet på plats fyra bland de vanligaste asylländerna i Sverige. Samtidigt har uzbekerna högst andel män bland asylsökande jämfört med andra länder i topp.

Under de första veckorna av 2020 har Uzbekistan gått om Syrien och blivit det vanligaste ursprungslandet bland asylsökande i Sverige. Enligt löpande statistik från Migrationsverket sökte 81 uzbekiska medborgare asyl i Sverige under de tre första veckorna av året:

Om den nivån håller i sig under resten av året kommer nästan 1500 uzbeker att anlända till Sverige i år.

Den sekulära uzbekiska regimen försöker att hålla tillbaka islamistiska och jihadistiska rörelser i landet med antidemokratiska medel – samt i många fall med grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Detta leder till att övertygade islamister utgör en stor del av asylsökande från Uzbekistan. Rakhmat Akilov som begick det blodigaste terrordådet i Sverige i modern tid var medborgare i Uzbekistan.