Ren intelligens minskar inte konflikter – visdom gör emellertid det, hävdar en ny studie. Men varken de mest fattiga eller mest rika inkluderades i studien.

Visdom definieras som förmågan att ta andras perspektiv i beaktande och sikta på kompromiss. Sådan visdom kommer mer naturligt för de som vuxit upp fattigt eller i arbetarklassen, enligt studien av Grossman med kollegor.

– Detta är det allra senaste inom forskning om visdom, säger Eranda Jayawickreme, en socialpsykolog vid Wake Forest University i Winston-Salem, North Carolina, USA.

Studien bestod av två delar. Först frågade de 2145 personer runt om i USA att delta i en undersökning på internet. Deltagarna frågades ut om en konflikt de nyligen haft, till exempel med en partner eller vän. Sen svarade de 20 frågor relaterat till det, exempelvis: ”Beaktade du någonsin ett tredjepartsperspektiv?”, ”Hur mycket försökte du förstå den andres ståndpunkt?” och ”Övervägde du om du kunde ha fel?”.

Grossmann och kollegan Brienza bearbetade datan och gav deltagarna både ett ”visdoms”-betyg och ett ”social klass”-betyg och jämförde de två nummerserierna med varandra. De kom då fram till att de med de lägsta betygen för social klass – de med lägre inkomst och utbildning och mer oro för pengar – fick dubbelt så höga värden på visdomsskalan jämfört med de i en högre social klass.

I den andra delen av experimentet rekryterades 200 personer till ett IQ-test där deltagarna fick diskutera hur de trodde olika scenarier skulle gå, exempelvis när frågan om vilken sida som skulle väljas i en diskussion mellan gemensamma vänner. En panel av domare gav sedan betyg enligt olika mått på visdom. Exempelvis genererades visdomspoäng om man beaktade hur en utomstående skulle se på konflikten medan att endast utgå från sitt eget perspektiv inte gjorde det.

Liksom i den första delen visade sig de i den lägre sociala klassen genomgående få högre visdoms-poäng jämfört med de i de högra sociala klasserna. Men IQ-nivån spelade ingen roll för hur vist någon resonerade.

Jayawickreme menar att dessa resultat är logiska eftersom folk från arbetarklassen är mer beroende av delade, kommunala resurser än folk i medelklassen, och därför måste finslipa sociala tekniker för att minimera konflikter med deras jämlikar.

Medelklassen tenderade å sin sida fokusera på utbildning, vilket förbättrar IQ-resultat men de la inte i närheten så mycket på konflikthanteringsfärdigheter, säger Grossmann.

Så småningom vill Grossman utöka sin studie av vishet till extremerna av de sociala klasserna.

– Jag skulle inte bli förvånad om resultatet är ännu tydligare bland de extremt rika, men vi har inte data för att uttala oss om det ännu. Jag skulle älska att få intervjua Donald Trump.