Pojkar leker med bilar, flickor med dockor.

Forskning som presenteras i The Infant and Child Development Journal konkluderar att könspreferenser hos barn inte är så mycket resultatet av miljö och uppväxt som inneboende hos dem.

Detta går emot de som hävdar att kön är styrt utifrån och är flytande samt en ”social konstruktion”.

Sammanställningen består av 16 studier i vilken 787 pojkar och 813 flickor ingått och konsekvent väljer pojkar hellre att leka med typiska pojkleksaker och vice versa.

Oavsett kontext och miljö som vuxnas närvaro, geografisk plats eller ålder, var barnens val konsekvent.

Forskarna slår fast att studierna indikerar att könsskillnader sannolikt beror på biologiskt ursprung – med andra ord att innan man fötts är man pojke eller flicka och det kan inte ändras.

Studien fann också att desto äldre pojkarna är, desto större är sannolikheten att de väljer typiska pojkleksaker. Just detta mönster kunde man dock inte hitta hos flickorna, vilket man tror kan bero på ökad social press på flickor att inte följa stereotyper.