➤ 8 000 kronor i lön utan arbetsgivaravgifter i kombination med ett statligt bidrag – det är kontentan av den principöverenskommelse som nu slutits mellan fack och arbetsgivare.

Förslaget kallas etableringsanställningar och omfattar både nyanlända som fått uppehållstillstånd de senaste 36 månaderna och andra under 25 år som varit arbetslösa i minst sex månader och de över 25 som varit utan jobb i minst ett år. Efter två år ska anställningen automatiskt övergå till en fast sådan.

Tillsammans med det statliga bidraget, som parterna vill ska gå direkt till den anställde, ska lönen på 8 000 motsvara den disponibla inkomst som en lägstalön ger.

Systemet är dock tillfälligt och ska gälla fem år framåt.

Samtidigt medger man att etableringsanställningarna kan tränga undan andra anställningar som annars skulle skett och kan ge ett tryck nedåt på andras löner.

– Allting man gör har risker, men att inte göra någonting är betydligt mer riskfyllt. Då får vi en stor grupp människor som står helt utanför samhället, säger Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen, till SR.