Små partiklar av plast i hav, sjöar och vattendrag, så kallade mikroplaster, är ett ökande problem i takt med att framför allt utvecklingsländer använder sina omgivande vatten som dumpningsplats för plastavfall. Att rena vattnet från plasten är en stor utmaning men vetenskapsmän har nu utvecklat en teknik där mikrober samlar ihop plasten i stora klumpar som sedan kan omhändertas och återvinnas.

Bakterierna har en klibbig yta på vilken då små mikroplastpartiklarna fastnar. Genom att tillverka nät med sådana bakterier som material kan man samla in stora mängder av den plast som dumpats i haven men som inte bryts ned utan bara upplöses i allt mindre bitar.

Nät av klibbiga bakterier

Mikrobiologerna Hong Kong Polytechnic University som ligger bakom projektet har dragit nytta av bakteriers naturliga egenskaper att klumpa ihop sig och fästa vid olika ytor. Det som bildas på det sättet kallas för ”biofilm”. Ett vardagligt exempel på detta fenomen är plack som bildas på tänderna.

Forskarna har nu lyckats konstruera nät bestående av sådana klibbiga bakterier med vilka man lättare än med andra prövade mekaniska metoder kan samla upp plastföroreningar i haven. Dessa bildar vartefter en allt större klump som när den uppnått en viss storlek tas omhand och kan återvinnas för tillverkning av nya plastprodukter.

Tekniken ännu på utvecklingsstadiet

Den nya tekniken presenterades på onsdagen vid Microbiology Societys årliga konferens. Uppfinningen befinner sig ännu på utvecklingsstadiet och det kommer att dörja ännu ett tag innan den kan tillämpas praktiskt för att på ett hållbart sätt minska mängden plastföroreningar i hav, sjöar och vattendrag.

– Det är nödvändigt att vi utvecklar effektiva lösningar för att fånga in. samla ihop och även återvinna dessa mikroplaster för att stoppa ”plastificeringen” av våra naturliga miljöer, säger Sylvia Lang Liu, som lett det forskningsteam som utvecklat tekniken, i en kommentar till The Guardian.

I de flesta utvecklade länder finns teknik på plats som förhindrar att plast hamnar i vattnet och det är också ovanligt att man utanför reningsverken dumpar plastföremål i sjöar och hav. I många utvecklingsländer ser det däremot annorlunda ut och omsorgen om miljön går inte alltid i takt med att konsumtionsvanorna alltmer liknar de västerländska.

Kritiserad platspåseskatt i Sverige

I Sverige har den nyligen införda plastpåseskatten fått kritik för att vara symbolpolitisk, feltänkt och inte ta hänsyn till att den stiftats för att lösa ett problem som inte finns i Sverige. Den har även blivit ett ekonomiskt fiasko som bara dragit in en bråkdel av vad som förutspåddes vid införandet samtidigt som den skapat praktiska problem för konsumenter och företag och administrativa kostnader för skattebetalarna.

I de delar av världen där utsläpp av plast förekommer utgör det däremot ett stort problem för livet i haven och på sikt även för människan som får i sig plasterna genom att äta fisk. Plasterna har under sin färd genom näringskedjan ofta sugit åt sig miljögifter som sedan utsöndras i människokroppen.