En biologisk nedbrytbar sensor som har utvecklats av ingenjörer vid University of Connecticut i USA kan göra vissa medicinska procedurer mindre invasiva.

En liten flexibel anordning för att övervaka vad som händer i en patients kropp, bland annat för kronisk lungsjukdom och hjärnsvullnad, som löses upp efter användning, har utvecklats. Nedbrytbarheten innebär att kirurger inte behöver gräva sig tillbaka in i kroppen för att hämta sensorn när de är klara.

– Många av de nuvarande anordningarna som övervakar internt tryck är stora och invasiva, sa Thanh Duc Nguyen, en av de UConn-ingenjörer som jobbat på projektet till Digital Trends.

– De behöver tas bort efter implantationen och sådan borttagning kan skada organen och känslig vävnad.

Sensorn består av en elektrisk remsa mellan två elektroder som sedan täcks av ett biologiskt nedbrytbart material kallat polylaktid, som ofta används för till exempel benskruvar.

Sensorerna fäster direkt på det känsliga område som behöver övervakas medan elektroniken som trådlöst skickar sensorns data ligger närmare hudytan. Efteråt kan kretsarna tas bort med endast en minimalt invasiv procedur medan sensorn själv löses upp.

I en artikel publicerad i the journal Proceedings of the National Academy of Sciences, visade Nguyen och hans grupp anordningen i verkligheten när den skickade information i fyra dagar om sammandragningarna av membranet hos en mus, innan sensorn löstes upp.

Nästa steg för Nguyen och hans forskningsgrupp är att även göra själva kretsarna biologiskt nedbrytningsbara.