Nobelstiftelsens systematiska diskriminering av Sverigedemokraterna kan komma att innebära att man får se sig om efter en annan lokal att hålla Nobelfest i än den traditionella och prestigefyllda Blå hallen i Stockholms stadshus. Detta till de fördjupade demokratikriterier i uthyrningsreglerna som SD föreslår införs.

Skarp kritik har riktats mot Nobelstiftelsen som bjudit in ledare för några av världens värsta diktaturer och ledare för det svenska kommunistpartiet medskyldiga till värre brott mot mänskligheten än Hitler och nazisterna samtidigt som man stänger ut mittenpolitiska Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson från att närvara.

Vartefter Sverigedemokraterna vuxit och blivit ett av landets största partier med idag stöd från var femte svensk och en aktiv del av regeringsunderlaget har kritiken mot Nobelstiftelsens bakvända politiska diskriminering intensifierats. Med det ökade inflytande partiet nu fått vill man undersöka om det går att stoppa den antidemokratiska behandlingen.

Demokratikriterium för att få hyra

SD föreslår nu i en skrivelse till Stockholm stad att uthyrningsreglerna för festlokalen Blå hallen i Stockholms stadshus skärps så att ett demokratikriterium införs för att få teckna avtal. Det skulle i så fall innebära att Nobelstiftelsen får nobben och måste se sig om efter andra lokaler att hålla sina festligheter i, såvida man inte upphör med sin demokratifientliga vuxenmobbning.

Ordföranden i riksdagens justitieutskott, Richard Jomshof (SD), skriver på Twitter i en kommentar till förslaget att Nobelstiftelsen i stället kan hyra en sporthall eller något Folkets hus om de avser att fortsätta med sina dumheter.

Ändrade reglerna när SD kom in i riksdagen

Att till Nobelfesten bjuda in ledarna för de partier som svenska folket valt in i Sveriges riksdag har varit praxis i hundra år men ändrades 2010 när SD kom in i riksdagen. I år blir det tionde året som Nobelstiftelsen förnedrar Jimmie Åkesson och skämmer ut Sverige internationellt – två gånger har festen ställts in på grund av covid-epidemin.

Nobelstiftelsen, som tidigare inte haft några synpunkter på vilken politik riksdagspartierna fört motiverar nu sitt beslut att porta Åkesson med ett påstående om att hans parti saknar respekt för ”vetenskap, kultur, humanism och internationalism”.

Hur stiftelsen har kommit fram till detta framgår inte, samtidigt som man inte haft några invändningar mot Vänsterpartiet Kommunisternas humanistiska och demokratiska underskott i dess ambition att förvandla Sverige till en enpartidiktatur och sitt stöd till kommunistregimer runtom i världen som mördat tiotals miljoner människor, fängslat än fler och hållit hela folk i slaveri och förtryck.

Hoppas förslaget sätter igång diskussion

Sverigedemokraterna gör sig inte några illusioner om att Nobelstiftelsen ska ändra sig redan i år och inte heller att idag vänsterstyrda Stockholms stad ska anta det förslag om demokratikriterier som partiet lagt fram.

Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård (S) säger tvärtom att hon har full förståelse för och stödjer Nobelstiftelsens diskriminering av SD eftersom partiet enligt henne Inte tror på ”alla människors lika värde”. Nobelstiftelsens kommunikationschef Rebecka Oxelström säger också att man inte har några planer på att sluta särbehandla SD negativt.

SD hoppas dock att förslaget ska sätta igång en diskussion som på sikt kan leda fram till Nobelstiftelsen antingen får respektera demokratin eller se sig om efter andra lokaler att hålla sina fester i. Partiet lovar också att man den dag man styr i Stadshuset kommer att ge avslag till Nobelstiftelsen på att hyra Blå Hallen om den inte kan garantera likabehandling av riksdagspartierna.

Nobelstiftelsen kan få nej redan idag

Enligt Erica Lawesson, avdelningschef på stadsledningskontoret, kan dock Nobelstiftelsen redan med idag befintliga regler få avslag på att hyra Stadshusets lokaler. Det handlar bara om hur man väljer att tolka regelverket.

Alla aktörer och verksamheter som vill hyra någon av Stockholms stads lokaler, inklusive Bål hallen i Stadshuset ska enligt Lawesson ”vara förenliga med samhällets grundläggande värderingar som de formuleras i regeringsformen och i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter”. Hon slår fast att ”det är ett politiskt beslut” att avgöra huruvida Nobelstiftelsens agerande är förenligt med eller står i strid med grundlag och konventioner.