Turkiet är en demokrati och fokus för Sveriges utrikespolitik är just nu medlemskap i militäralliansen Nato. Det säger nya utrikesministen Tobias Billström. (M)

Efter regeringsförklaringen idag meddelade tillträdande utrikesminister Tobias Billström vilket fokus svensk utrikespolitik kommer att ha.

– Vi ska lägga tyngdpunkt på att Sverige faktiskt blir medlem i Nato, att vi kan underteckna ett anslutningsfördrag så snart som möjligt, och att vi uppfyller det trepartsavtal som vi ingått med Turkiet och Finland, sade han till Aftonbladet.

– Vi avser att uppfylla det avtal som Turkiet och Finland är parter i så fort som möjligt.

”Turkiet är en demokrati”

Billström säger också att den nya regeringen hoppas på en ”positiv dialog” med den turkiska regeringen, som Sverige nu anser vara en demokratiskt tillsatt regering.

– Turkiet är en demokrati, men det är en demokrati som har auktoritära inslag. Alltjämt gäller grundprincipen att den turkiska regeringen är vald i fria val och är legalt tillträdd. Det är den utgångspunkten vi kommer ha från svenska regeringens sida, säger Billström.

Fortsatt stöd till Ukraina och mer fokus på europeisk, nordisk och baltisk samverkan är även de punkter som Sverige kommer driva i framtiden.

LÄS ÄVEN: Erdogan: Sveriges riksdag infiltrerat av terrorister