Hur trenderna ser ut bland oss konsumenter är ett mönster som är i ständig förändring. De senaste åren har en attitydförändring skett bland de svenska konsumenterna, där ett ökat fokus hamnat på saker som den egna hälsan och generell hållbarhet. Samtidigt är vi allt mer digitaliserade, vilket också visar sina tydliga spår bland annat inom handeln. Denna har nämligen upplevt en kraftig förskjutning från den fysiska handeln, till att folk numer gör de flesta av sina inköp på nätet. Det är dock inte bara handeln som ökat på nätet – även det onlinebaserade spelandet har haft en procentuell uppgång. Nätet har blivit en ständigt växande arena där de flesta ärenden kan genomföras och behov uppfyllas. 

Online shopping 

När det kommer till den onlinebaserade shoppingen tycks det inte finnas något stopp för dess framfart. Faktum är att vi svenskar numer handlar så mycket online, att man i många svenska städer och orter börjar prata om en så kallad ”centrumdöd”. Detta fenomen har till viss del haft en grund i ett stort antal uppförande av gigantiska köpcentrum, belägna utanför stadskärnorna. På så vis blir den enklare för konsumenten att åka till köpcentret när denne vill köpa något, istället för att bege sig in till stadskärnan för att snurra runt där med bilen och leta efter lediga parkeringsplatser etc. Att beskylla alla köpcentrum för den minskade centrumhandeln är dock att avsevärt förenkla problemet. Även många butiker på de större köpcentrumen upplever nämligen problem med sviktande kundunderlag. Detta beror på att allt fler svenska konsumenter väljer att göra sina inköp på nätet. Det handlar om allt från kläder, skor och heminredning, till mat och dagligvaror. Att den nätbaserade handeln hela tiden tar marknadsandelar från den fysiska handeln är en trend som grundar sig på flera aspekter. Till stor del handlar det dock om tillgång och prissättning. Har man till exempel hittat en jacka man vill ha, är det såklart ett projekt att leta reda på den aktuella jackan i en fysisk butik för att sedan betala ett avsevärt högre pris för jackan i den fysiska butiken, jämfört med vad man betalat vid ett köp online. Genom att nätbutikerna slipper utgifter i form av till exempel fysiska butiker och kassapersonal, kan priserna hos dessa hållas nere, samtidigt som det fortfarande finns gott om marginal för en god förtjänst. Några sådana möjligheter finns tyvärr inte för de fysiska butikerna, så en hälsosam konkurrens bland dessa är svår att upprätthålla. 

Den personliga hälsan

Något som blivit allt mer viktigt för de svenska konsumenterna på sistone är den egna hälsan. Hur detta manifesterar sig är såklart olika från individ till individ, men rent generellt är det kanske framförallt vad man stoppar i sig för mat  som diskuterats en hel del – något som kanske främst kopplas till den fysiska hälsan, även om det har stor inverkan även på det rent psykiska välbefinnandet. Medan maten har fått vara hälsosymbolen för det kroppsliga, har olika rutiner istället presenterats för det psykiska välmåendet. Tacksamt nog har nämligen bägge dessa aspekter för en gångs skull låtits ta plats samtidigt – något som är väldigt grundläggande för att få ett helhetligt välmående på alla plan. 

När det gäller vilka rutiner man ska hålla för att må bra, varierar buden. Några gemensamma bud som återfinns i stort sett överallt är dock dessa:

– Lyssna till din egen kropp – det finns ingen som känner den så bra som du själv
– Gör inte saker som du inte mår bra av
– Tänk på vad du äter – det ligger något i ordspråket ’Du blir vad du äter’
– Fysisk aktivitet och ett psykiskt välmående är två aspekter som går hand i hand

Gynna lokala märken

Samtidigt som allt fler butiker måste stänga på grund av den allt mer nätbaserade shoppingen, har den lokala handeln getts ett uppsving. Vi pratar då framförallt om mycket lokala aktörer, vilka endast finns på den aktuella orten. Det kan till exempel handla om att köpa egenproducerad honung från byns biodlare, eller lokalt odlade grödor från självplocken hos bönderna i trakten runtomkring en. De svenska konsumenterna har förstått värdet av lokala aktörer, vilka gynnas på fler än ett vis när man väljer att handla från dessa. Man brukar säga att det är en evighetscirkel av positiva effekter när man gynnar lokala aktörer. Att handla lokalt genererar lokala jobb, en förbättrad ekonomi för de lokalt boende, vilka i sin tur brukar handla lokalt – som ju i sin tur ger samma ringar på vattnet för någon annan aktör. De positiva effekterna sprider sig snabbt och det finns flera goda exempel på där de boende på små orter slutit upp kring sina lokala handlare för att säkerställa att de också får behålla dessa på orten. 

Spelande på nätet

Att spela på nätet är något som ökat explosionsartat de senaste åren. Detta gäller i stort sett alla olika typer av spel, där allt från rollspel till casinon inkluderas. Den kanske mest trendande spelgenren på nätet just nu är spel på online casino. Det finns flera anledningar till att denna typ av spelande har fått ett så stort uppsving på sistone. En stor anledning är såklart att dessa har en avsevärt högre tillgänglighet än landbaserade casinon. Samtidigt har också gamification – eller ”spelifiering” som det så vackert heter på svenska – blivit ett allt mer trendande begrepp. Gamification handlar om att man förstärker spelupplevelsen ytterligare, genom att till exempel skapa en personlig avatar för sin spelare, skapa olika listor där man kan samla poäng, anordna lokala turneringar etc. Man ger helt enkelt upplevelsen en extra upplevelse så att säga. 

En upplevelse som däremot ännu inte återfinns på den svenska spelmarknaden, men som vi väntar på med spänning, är VR casinon. Dessa finns tillgängliga i flera andra länder, men eftersom VR inte är stort i Sverige på samma sätt som det är i många andra länder, har ännu ingen aktör velat introducera VR spelande på den svenska casinomarknaden ännu. Det finns inte på äldre casinon eller på nya casinon som lanserats iår. Med tanke på det hela tiden ökande intresset för spelande online, är det dock förhoppningsvis bara en tidsfråga – det återstår att se.