Grundskolevalet i Göteborg hanteras av stadens grundskoleförvaltning från att tidigare ha skötts av stadsdelarna. 12 000 elever ska i år ansöka om en plats på någon stadens grundskolor. Men nu visar det sig att om antalet ansökningar till en skola är fler än tillgängliga platser så aktiveras en prioriteringslista – där ”nyanlända” ges högst prioritet.

Eleven får göra fem val, där målet enligt kommunen är att förstavalet ska tilldelas. Men i de fall där en skola får fler ansökningar än vad man har elevplatser finns det en  förutbestämd prioriteringsordning. Den viktigaste prioriteringen som Göteborg har valt att göra är den för nyanlända.

Så här ser prioritetsordningen ut:

1. Om eleven är nyanländ

2. Har syskon på skolan

3. Avstånd mellan hem och skola

4. Om så krävs – lottning

Massiv kritik

Göteborgsposten skriver nu om att det riktas ”massiv kritik” mot Skolvalet men menar att den huvudsakliga kritiken inte riktar in sig på att ”nyanlända” prioriteras först utan på avståndsberäkningen och dess effekter.

De ska ha tagit emot mängder med vittnesmål om hur barn nu skiljs från klasskamrater och placeras i skolor flera mil bort från hemmet, med långa pendlingstider som följd.

Ett exempel är hur nioårige Gustav nu tvingas gå i en skola i det invandrartäta området Gårdsten.

Göteborgs förvaltning motiverade det med att Gustav ”inte får plats” samt att det skulle få ”stora ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunen” om familjens skolval skulle tillgodoses.

– Det tryckte igång hur många känslor som helst. Som en kränkning, säger Fredrik Färm till GP.

”Tredje parametern”

Trots att GP själv listar prioritetsordningen där ”nyanländ” kommer först, skriver de senare i sin artikel som att det är den ”tredje parametern”. Det har medfört att flera stadsdelar har fått elever utifrån till Kärras två skolor, vilket begränsar tillgången för de som bor i närområdet.

En annan elev, Melvin, tvingas från Västra Frölunda eller Nordhemsskolan till Brunnsboskolan på invandrartäta Hisingen – en dryg timmes resa med kollektivtrafiken – enkel väg.

”Överklaga om ni inte är nöjda”

Göteborg meddelar att de som inte är nöjda kan överklaga beslutet, men att beslut som varit ”gynnande” för en elev inte kommer dras tillbaka.

– Alla som har fått beslut som de är nöjda med kan vi inte riva upp. Har någon placerats på en skola kan vi inte säga att vi tar tillbaka den, säger Nils Kaiser som är tillförordnad avdelningschef på Göteborgs grundskoleförvaltning till GP.

Kaiser menar att själva systemet med formen av skolval ligger fast och säger att det ”tyvärr blir en effekt” med längre restider.

– Det finns inget självändamål i att skicka elever lång restid, tyvärr blir det en effekt. Ibland blir det längre restider. Det är bara att beklaga, säger Nils Kaiser till GP.

Flera föräldrar överväger nu en flytt till kranskommunerna för att slippa problemen.