➤ Johansson säger sig ha underskattat betydelsen av att jobba med normer och värderingar i samhällsorienteringen för nyanlända.

Regeringen säger sig vilja se över innehållet i samhällsorienteringen kommunerna anordnar för nyanlända migranter som fått uppehållstillstånd med större fokus på normer och värderingar med syfte att förbättra integrationen.

Enligt arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) är detta också något som efterlyses av migranterna själva.

Andra områden ministern menar att migranter vill ha bättre information på är jämställdhet mellan kvinnor och män, barns rättigheter och yttrandefrihet.

– Jag tror ibland att vi kanske fokuserar för mycket på hur, och vad får man och vad får man inte. Hur länge får man tälta utan att fråga markägaren om lov? Får man tälta? Men många som kommer nya till Sverige vill ju diskutera hur funkar det då? Hur kan båda jobba och hur kan det ändå bli bra för barnen? Vad är familjens roll i förhållande till skolan, i förhållande till barnen, säger Johansson till SR.

Anledningen till att det funnits en ängslan för att prata om just normer och värderingar i samband med migranter kan ministern inte peka ut, utan konstaterar bara att ”vi kanske har känt oss obekväma att ta de här värderingsdiskussionerna och kanske heller inte har förstått hur viktigt det är för den som är ny i Sverige att få en chans att förstå och ta till sig de värderingar och normer som kommer till uttryck i lagar och regler och organisation”.