Samhällsnytt har tidigare berättat att den ungerska regeringen lanserat ett familjepolitiskt paket med bland annat skattelättnader för de par som skaffar fler barn. Nu lanseras också förmånliga lån till familjer som efterskänks helt eller delvis beroende på hur många barn man skaffar.

Medan stora delar av Europa, inklusive Sverige, använder utomvästlig invandring som ett sätt att försöka kompensera för ett lågt barnafödande i den egna befolkningen, satsar den ungerska regeringen på att få upp den inhemska nativiteten.

Man erbjuder nu gifta par som skaffar tre barn upp till motsvarande 300 000 kronor inom ramen för den familjepolitiska budgeten. Pengarna betalas ut som ett lån när paret ingår äktenskap men avskrivs i sin helhet den dagen det tredje barnet föds.

Lättnader i lånevillkoren utgår redan då paret skaffar sitt första barn. Lånet blir då permanent räntefritt och även amorteringsfritt de närmaste tre åren.

LÄS MER: Ungern: Familjepaket ska premiera familjer och öka barnafödandet

Runt 2 400 par har redan anmält sig till programmet. För att kvalificera sig gäller vissa villkor. Äktenskapet måste vara det första för minst en av makarna, kvinnan får inte vara äldre än 40 år och man måste ha varit skattebetalare i minst sex månader.

Om ett par anmäler sig till programmet, tar del av lånet och sedan inte skaffar något barn inom fem år, förfaller lånet till omedelbar återbetalning. Paret har då fyra månader på sig att betala tillbaka hela beloppet.

Lånen utgör en del av ett brett stimulanspaket för att främja kärnfamiljen och få upp barnafödandet i landet. Den Fidesz-ledda regeringen vill, i motsats till många andra EU-länder, inte förlita sig på massinvandring, en politik som man menar fått ”katastrofala följder” där detta har provats som metod att möta den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning.