I ett blogginlägg för ett par dagar sen meddelar världens största nyhetsbyrå Associated Press att man i samband med frågor som rör ras, etnicitet och kultur kommer att skriva ”Black”. Detta efter att man ska ha konsulterat ett stort antal människor både internt och externt runtom i världen. När det gäller ”white” gäller status quo vilket man förklarar med att vita ofta inte delar samma historia och kultur.

I samband med de vänsterextrema och marxistiska upploppen under täckmantel av Black Lives Matter har diverse företag och institutioner gjort vad de kunnat för att godhetssignalera och bidra till de påhittade problemen, som exempelvis censurera några år gamla serier och böcker samt förbjuda användningen av vedertagna ord.

Nu sällar sig AP till skaran.

Svarta har mer gemensamt

Enligt John Daniszewski på AP hade man en klar vilja och skäl till att börja skriva ”Black” då svarta har ”starka historiska och kulturella gemensamheter, även om de är från olika delar av världen och även om de nu lever i olika delar av världen”. Detta menar man inkluderar delade erfarenheter av ”diskriminering enbart på grund av ens hudfärg”.

Samtidigt heter det att det i dagsläget finns ett mindre stöd för att börja skriva ”White” med stor begynnelsebokstav då ”vita generellt inte delar samma historia och kultur, eller erfarenheten att bli diskriminerad på grund av hudfärg”. Vidare hävdar man att det råder stor oenighet, tvetydighet och förvirring kring vad termen innebär.

Vitas hudfärg anser man spelar en roll i ”systemiska ojämlikheter och orättvisor” men att skriva ”White”, vilket vitmaktgrupper sägs göra, skulle innebära att man subtilt legitimerar dessa åsikter.