I en bred överenskommelse mellan den danska regeringen, Socialdemokraterna och Dansk Folkeparti har beslut fattats om obligatoriskt integrationsdagis för alla småbarn i vad som i Danmark kallas för invandrarghetton. I en första omgång kommer cirka sjuhundra barn att omfattas av beslutet.

Dagisverksamheten som dras igång nästa sommar kommer att vara gratis för föräldrarna men närvaroplikt råder på samma sätt som i skolan. 25 timmar i veckan ska barn till utomvästliga invandrarföräldrar i bostadsområden med hög arbetslöshet, brottslighet och muslimsk extremism få lära sig danska värderingar och traditioner. Inlärningen ska ske genom lek och aktiviteter och börja redan vid ett års ålder.

I likhet med Sverige har Danmark problem med segregation och dåligt fungerande integration. Man har definierat 55 områden som särskilt utsatta och det är där som barnen nu aktivt ska skolas in i det danska samhällets traditioner, högtider och demokratiska normer och värderingar.

Föräldrar som inte skriver in sina barn eller håller barnen hemma från verksamheten riskerar förlora barnbidraget.

Beslutet som har ett brett stöd i det danska parlamentet och är en del av det så kallade ”ghetto-avtalet” motiveras med att man vill ge barn i de dysfunktionella bostadsområdena en bättre start i livet och förutsättningar att smälta in i det danska samhället.

Barn- och socialminister Mai Mercado förklarar:

– Barn som växer upp i ett utsatt bostadsområde har inte samma möjligheter som barn i andra delar av landet. Om man växer upp i ett parallellsamhälle och inte känner till danska värderingar så måste man lära sig dem.

– Man ser tydligt att barn utsatta bostadsområden inte går i dagis i lika hög grad som andra barn. Det är viktigt att de här barnen i tid kommer in i systemet så att de hänger med och kan hålla sig på rätt nivå. Vi måste ge dem en bättre start i livet.

Den övergripande målsättningen med det breda ”ghettoutspel” som den borgerliga regeringen, Socialdemokraterna och Dansk Folkeparti nu gör är att Danmark ska vara helt fritt från ghetton år 2030.

En annan uppmärksammad del i överenskommelsen är ett förslag om att införa möjlighet att utdöma hårdare straff för brott som begås i ghetto-områden. Regeringen och de andra partier som står bakom förslaget menar att man har stöd för detta bland de laglydiga invånarna i ghetto-områdena som främst är de som drabbas av den grova brottsligheten och tvingas leva i otrygghet och rädsla.

Man kommer också att kraftigt förstärka polisnärvaron i de hårdast brottstyngda ghetto-områdena.