I flera år har allmänheten kunnat ladda elbilen kostnadsfritt genom någon av Mönsterås kommunbolag Ålem Energis fem laddstolpar. Men nu blir det slut på det. De skenande elpriserna innebär nämligen att det skulle bli för dyrt att behålla dem.

– I år har det kostat oss 90 000 kronor i rena el-kostnader och vi har inga intäkter för de här kostnaderna, säger Johanna Stensson som är VD på energibolaget Ålem energi.

Före beslutet om nedmontering fanns det totalt sju offentliga laddstolpar i Mönsterås kommun. Nu kommer kommunen endast behålla två laddstolpar utanför kommunhuset – varav båda har en betallösning på plats.

LÄS ÄVEN: Elpriset sänker Sveriges största tomatproducent

Önskar etablering av nya elaktörer

Styrelseordföranden på Ålem energi, Håkan Sjöborg (C), hoppas på att man nu ska kunna locka andra aktörer till Mönsterås kommun i stället.

Sjöborg menar att en anledning till att inga nya aktörer har sökt sig till marknaden i Mönsterås är att gratisladdningen har konkurrerat ut andra aktörer.

– Vi kan inte ha gratis el och samtidigt invitera nya företag att etablera sig, säger Håkan Sjöborg (C).

I en utredning som kommunbolaget gjort kom man fram till att det hade blivit för dyrt att göra om de befintliga gratisstolparna till betalstolpar. Därför river man ner stolparna och avvecklar laddningsmöjligheterna helt och hållet.

LÄS ÄVEN: Din el kan stängas av i vinter – avgående S-regeringens elkris slår hårt