Larmen om en ökad svartslakt i Skåne kommer nu allt tätare. Enligt SR P4 Kristianstad rör det sig om en effekt av striktare djurskyddslagar då vissa tar till illegal slakt för att undvika en ekonomisk smäll då man inte fått djur godkända för laglig slakt.

Enligt Mattias Gårdlund, djurskyddsinspektör på Länsstyrelsen i Skåne, har flera svartslakterier som inte är registrerade upptäckts de senaste åren.

– Vi ser ju självklart tecken på att det bedrivs illegals slakt. Vi hittar kadaverrester, vi hittar saker på ställen där de inte ska finnas.

Man varnar för att köpa okontrollerat kött som bland annat kan öka risken för spridning av sjukdomar.

Religiös karaktär

Enligt länsstyrelsen ökar svartslakten av både religiös karaktär och grisar inför julen.

Efter att SR P4 Kristianstad sänt reportaget om svartslakten kände man sig nödgade att delvis pudla om den religiösa slakten i ett ”förtydligande”:

I samband med detta sades att det finns en ökad efterfrågan på religiöst betingad slakt. P4 Kristianstad vill klargöra att denna slakt, vare sig det är halal, kosher eller annan religiöst betingad slakt, inte har någon klart belagd koppling till den illegala slakten.