Fyll på glesbygden med invandrare, gör Sverige till ett mer tätbefolkat land och minska på så sätt risken för skogsbränder. Det föreslår Andreas Magnusson, gymnasielärare och krönikör på Magasinet Paragraf.

”Det finns ett sätt att få stopp på skogsbränderna och det är att öka invandringen”, heter det i ingressen till Magnussons krönika.

Bränderna har att göra med att Sverige är ett av världens mest glesbefolkade länder och ”det är gott om plats i Sverige”, hävdas det vidare.

Resonemanget går ut på att skogarna är för täta i kombination med ett bristfälligt utbyggt vägnät i skogsområdena, vilket skulle förändras ifall områdena ifråga fylldes på med invandrare.

Magnusson hänvisar till intervjun Fredrik Reinfeldt gjorde med danska Politiken i vilken han betraktade Sveriges skogar från ovan och menade att där fanns oändlig plats.

Att som Reinfeldt uppmana folk till att flyga över den svenska landsbygden vill han dock inte göra då det finns ”andra betydligt miljövänligare sätt att ta sig fram”, ”men i sak hade han givetvis alldeles rätt”.

Om de stora skogsområdena i norr skulle bebyggas och befolkas så skulle vi få naturliga brandstopp i form av vägar och naturliga brandvakter i form av människor. På egen hand klarar vi inte av att täcka upp den svenska landytan. Det krävs tillskott av människor från andra länder för att det ska bli möjligt.

Avslutningsvis hävdar Magnusson att vi är beroende av hjälp från andra EU-länder och på egen hand är väldigt sårbara.

Sverige kan på sikt bli ett rejält tillväxtland där omfattande skogsbränder är ovanliga.