Smuggeltrafiken av hundar från kontinenten till Sverige fortsätter och har de senaste åren ökat i omfattning. Tullverket bedömer att den har fördubblats bara det senaste året. Bakom brottsligheten ligger i huvudsak hitresta ligor från Rumänien och Bulgarien.

Förra året omhändertogs över 500 hundar i samband med försök att smuggla in dem till Sverige. Det är dubbelt så många som året innan. Den absoluta majoriteten är valpar som förs in av ligor och är tänkta att avyttras till mindre nogräknade köpare i Sverige.

Vilka det är som köper hundar ur bakluckan på en rumänsskyltad bil i stället för av en riktig svensk kennel och uppfödare finns det inga sammanställda uppgifter på. Hundarna är dessutom ofta svårt medtagna, undernärda och sjuka, förbi gränsen för vad som betraktas som djurplågeri.

Handlar om stora pengar

För de hitresta smugglarligorna handlar det om stora pengar, även om man lägger sig en bit under de 10-20 tusen kronor som en laglig valp kostar i Sverige. Inkomsterna är dessutom svarta och därmed skattefria.

För att lura köpare har ligorna ofta kontakt med oseriösa veterinärer i hemlandet som mot betalning utfärdar falska veterinärbesiktningsbevis, vaccinationsintyg, hundpass och andra handlingar.

LÄS ÄVEN: Rumänska valpsmugglare begärs häktade – djuren i så dåligt skick att de måste avlivas

Mörkertalet stort

Förra årets dryga 500 påträffade smuggelhundar över Öresundsbron tros bara vara toppen på ett isberg. Tullen är underbemannad och belagd med restriktioner kring när man får stoppa och kontrollera. Betydligt fler hundar än de som hittas tros slinka igenom.

Många hundsmugglare grips inte utan uppmanas bara att vända tillbaka över gränsen. Detta trots att tull och polis vet att dessa sällan reser hem utan i stället försöker ta sig in i landet via någon annan gränsövergång eller vid en tidpunkt då man hoppas att tullstationen är obemannad.

För de som lagförs blir påföljderna ofta lindriga. Ligamedlemmarna döms sällan för djurplågeri även när hundarna är i så dåligt skick att de måste avlivas eller dör av uttorkning. Domstolarna menar att det inte går att bevisa att de som för in hundarna är samma människor som utsatt djuren för den grova misskötseln.

Så skedde bland annat i ett mål i slutet av januari i Malmö tingsrätt där tre utländska män stod åtalade för grov smuggling och djurplågeri. En av de åtalade frikändes dessutom helt då bevisen inte ansågs tillräckliga för friande dom. De två övriga dömdes till sex månaders fängelse (fyra månader efter avdrag enligt praxis).

God hundhållning utmanas av fri rörlighet och globalism

LÄS ÄVEN: Beslutet: 14 hundar avlivas – trots att förening vill ta hand om dem

Sverige har genom en god hundhållning som de allra flesta respekterar varit förskonat från rabies och andra sjukdomar och parasiter som sprids i många andra länder och som även kan drabba människor. Globalisering och fri rörlighet har emellertid de senaste decennierna minskat möjligheterna att upprätthålla en frisk hundstam i Sverige och organiserad smuggling av hundar är en brottslighet som ökar.

Synen på hundar i andra länder skiljer sig också ofta från den i Sverige. Någon empati med djuren som forslas till Sverige finns inte. De ses som vilken smuggelvara som helst.

– Det är inte djur i deras ögon, det är pengar, konstaterar Tullverkets gruppchef Niklas Delin när SVT kommer på besök.