Under fjolåret gick det mindre bra för statens bolag där Vattenfall, SAS och Telia bidrog till de största nedgångarna. Trots detta förväntas utdelningarna till statskassan öka jämfört med året innan.

Enligt en färsk rapport som Dagens Industri tagit del av uppgick omsättningen bland statens 46 hel- och delägda bolag till 362,9 miljarder kronor under 2020, en minskning med 2,3 procent jämfört med 2019. Dock minskade nettoresultatet desto mer – 28,8 miljarder kronor jämfört med 46,6 miljarder året innan.

Det försämrade resultatet stod framför allt Vattenfall och Telia för. Även SJ, Jernhusen och Green Cargo gick det dåligt för.

På plussidan sticker framför allt Postnord ut med en nettovinst på 1,7 miljarder kronor, detta jämfört med en förlust på 239 miljoner i fjol. Bakom uppgången ligger bland annat en hög efterfrågan på logistik då e-handeln fått ett uppsving i samband med pandemin.

Kraftigt tillskott

Trots att det gått dåligt för många statliga bolag beräknas statskassan få ett tillskott på 21,5 miljarder kronor för 2020, en ökning från 18,7 miljarder året innan. En stor del av ökningen beror på Svenska spel som planerar att dela ut 3,2 miljarder kronor efter att ha hållit inne med utdelningen året innan på grund av pandemin.