Påståendena om att de många långväga migranterna väljer Sverige på grund av att man attraheras av våra demokratiska, frihetliga och jämställda värderingar stämmer inte. I varje fall att döma av att fenomenet med så kallade uppfostringsresor ökar, där utomvästliga invandrarföräldrar skickar sina barn och ungdomar till det forna hemlandet för att korrigeras i sitt tänkande därför att de uppfattas ha blivit alltför integrerade och svenska. Det rapporterar SvD.

Ungdomarna luras av föräldrarna att tro att det handlar om en semesterresa, men väl tillbaka i det forna hemlandet fråntas de sina pass och överlämnas till släktingar eller till särskilda uppfostringsanstalter där de låses in dygnet runt i syfte att avprogrammeras från de västerländska idéer de tagit till sig i Sverige.

Mest utbrett är fenomenet bland somalier och andra afrikanska migranter i Sverige. Svensk ambassadpersonal i de aktuella länderna larmar om att barnen utsätts för både psykiskt och fysiskt våld och ofta hålls fastkedjade tills de anses ha lärt sig av med sitt svenska beteende.

Fångenskapen i ett land som barnen ofta inte ens känner till kan vara i flera år. Vissa tillåts inte återvända till Sverige överhuvudtaget.

Ärendena samlas år efter år på hög hos socialtjänsten och Utrikesdepartementet. Där är man dock är förtegen med om man lyckats hjälpa något av de barn som kidnappats och förts ut ur landet av sina föräldrar.

Andra västländer har dock lyckats befria en del av dessa barn och ungdomar. Förra året slog amerikansk styrkor i samarbete med kenyansk polis till mot en uppfostringsanstalt för västerlandiserade unga och befriade 71 bortförda minderåriga.

Det stora flertalet ärenden i Sverige berör familjer bosatta i så kallade utsatta områden. I flera fall har socialtjänsten haft familjerna under bevakning redan innan bortförandet men inte agerat tillräckligt för att förhindra det.

Det finns också ett stort antal rättsfall avseende vårdnad där barn till invandrade föräldrar har vittnat om hur de blivit hotade med att skickas till den här sortens anstalter om de inte upphör med sina svenska beteenden. En del av dessa har redan varit en vända på sådan mental programmering innan och vet vad det innebär.

Ett nytt fenomen är att uppfostringsanstalterna via bland annat sociala medier börjat marknadsför sig själva till ”bekymrade föräldrar” i Sverige och andra västländer som har ”problem” med att deras barn blivit för svenska.