Kriget i Ukraina borde aldrig ha ägt rum eller i vart fall ha tagit slut för längesedan. Att det fortsätter beror inte på avsaknad av förhandlingsvilja från Rysslands sida. Skälet är i stället att amerikanska företag tjänar ett oräkneligt antal miljarder dollar på det och när det är över kan lägga under sig hela Ukraina. Det menar Robert F. Kennedy Jr.

Robert F. Kennedy Jr. är son till amerikanske senatorn och justitieministern Robert ”Bobby” Kennedy som mördades 1968, och brorson till president John F. Kennedy som mördades 1963.

Han har som politiker, jurist och författare en lång bakgrund av engagemang i frågor som rör miljö och klimat och den amerikanska ursprungsbefolkningen och kandiderar som oberoende kandidat i årets amerikanska presidentval.

På senare tid har han stuckit ut hakan som kritiker till massvaccinationsprogrammen mot covid. Han har också kritiserat kriget i Ukraina med udden mer riktad mot de amerikanska storföreteg som profiterar på krigen än mot Putin.

Krigets verkliga drivkraft makt, ägande och pengar

I ett inlägg på sin Youtube-kanal redogör Kennedy för vilka aktörer han menar det är som håller kriget igång och vilka drivkrafter dessa har – makt, ägande och pengar. Han hävdar att Putin vid flera tillfällen sträckt ut handen i fredsförhandlingar med villkor som skulle varit fördelaktiga för såväl Ukraina som USA.

Att kraven avvisats beror enligt Kennedy främst på att amerikanska, såväl militära som civila, företag som har enorma vinster att hämta i att kriget går vidare och att Ukraina införlivas med Nato.

Med Ukraina med i militäralliansen får USA:s vapentillverkare – Northtrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing och Lockheed Martin – näst intill ensamrätt på den ukrainska försvarsmarknaden eftersom alla system som köps in måste vara anpassade till Natos vapenspecifikationer.

Motsvarande tusen miljarder kronor bara början

Det är företag som även nu gör stora pengar på kriget, pengar som kommer från de amerikanska skattebetalarna. I mars 2022 anslogs motsvarande en bra bit över tusen miljarder amerikanska skattekronor till Ukrainas krigskassa.

För att sätta den enorma summa i perspektiv nämner Kennedy att pengarna skulle ha räckt till att ge varenda hemlös i USA en bostad. Nyligen späddes beloppet på med ytterligare motsvarande drygt 250 miljarder kronor.

Och det stannar inte heller där; president Biden har begärt att kongressen godkänner en ny och ännu större överföring till Ukrainas krigskassa på motsvarande över 600 miljarder kronor. Kennedy påpekar också att kostnaderna för att återuppbygga Ukraina den dag kriget är slut kommer att bli ännu högre.

Går egentligen till amerikanska företag

Att pengarna går till Ukraina är emellertid en sanning med stor modifikation. När den Republikanske senatorprofilen Mitch McConnell fick frågan om detta är pengar USA har råd att skänka bort blev svaret: ”Oroa er inte. De går egentligen inte till Ukraina, de går till amerikanska vapentillverkare.

Kennedy menar att beskedet kan tolkas som ett erkännande av att alltsammans kokar ned till en penningtvättskomplott. Han påtalar också att vad som ytligt sett ser ut som en stort antal företag, egentligen är ett och samma – Blackrock.

En annan Republikansk senator, Tim Scott, gav ett liknande svar på frågan om USA har råd att skänka så stora summor till Ukraina: ”Oroa er inte. Det är inte en gåva till Ukraina, det är ett lån.

Lån ett sätt att ta över Ukrainas tillgångar

Enligt Kennedy betalas pengarna ut som lån därför att man då kan ställa lånevillkor och med full vetskap om att Ukraina aldrig kommer att kunna betala tillbaka dem. Syftet är att ta kontroll över alla offentliga tillgångar i Ukraina.

Man kommer att kunna pressa Ukraina till extremt hårda åtstramnings- och sparpaket för att få tillbaka en del av lånepengarna. Men betydligt viktigare är att man kan ställa krav på att Ukraina säljer ut merparten av landets offentligägda tillgångar.

Och i farstun för att köpa upp dessa står i första hand USA-baserade multinationella storföretag, säger Kennedy. Det här inkluderar också Ukrainas jordbruksmark, en av Europas mest värdefulla tillgångar och definitivt Ukrainas. Det är den bördigaste jorden i hela världen – ”Europas kornbod”.

En tredjedel av den marken har Ukraina redan blivit av med. Ägarna heter idag Dupont, Cargill och Monsanto – också det företags om ägs av Blackrock, upplyser Kennedy.

Han berättar vidare att president Biden i december delade ut de statliga kontrakten för att återuppbygga Ukraina. Även de gick till Blackrock.

Framgångsrik ”söndra och härska”-strategi

Kennedy menar att det här tidigare ägde rum i skymundan men numera sker helt öppet framför näsan på amerikanerna. Man behöver inte längre dölja sin egennyttiga agenda därför att man vet att man kan komma undan med det man gör.

Man gör det med en uråldrig strategi – den att ”söndra och härska”. Ju fler och större krig alla andra är upptagna med, desto friare handlingsutrymme får de här aktörerna. Ju mer splittring man kan så i samhället, ju fler grupper som är inbegripna med att hata och slåss med varandra, desto mer ostört kan de här aktörerna operera.

I klippet nedan ger Robert F. Kennedy Jr. sin bild av turerna som ledde fram till kriget i Ukraina. Han har för denna historieskrivning och sin kritik mot massvaccinering mot covid utpekats som konspirationsteoretiker.