2019 fick polisens avdelning för särskilda utredningar, SU, in en ökad mängd underrättelser om narkotikabrott bland både poliser och polisstudenter. De flesta av dessa handlade om poliser medan den största ökningen gällde gruppen studenter.

Utvecklingen oroar SU-chefen Ebba Sverne Arvill.

– Ser man internationellt så går vi mot en allt mer drogliberal hållning, framförallt bland ungdomar. Risken är att det här kommer att bli ett vanligare problem inom Polisen eftersom vi står inför stora rekryteringar, säger hon till Polistidningen.

På SU utreds misstankar mot bland annat poliser, polisstudenter, åklagare och domare. Ökningen av underrättelser om narkotikabrott bland poliser och polisstudenter under fjolåret beskrivs som markant.

Exakt hur många tips man får in vill man inte avslöja, dock är statistiken för inkomna och upprättade brottsanmälningar offentlig. Denna visar att avdelningen under åren 2016-2018 hanterade mellan 15-20 anmälningar om narkotikabrott per år med en ökning till 40 i fjol.

Cannabis och amfetamin

Främst rör tipsen eget bruk och innehav. Cannabis och amfetamin är ett par av drogerna som förekommer men också dopning. I det sistnämnda fallet finns även misstankar om försäljning.

En möjlig anledning tror Ebba Sverne Arvill kan vara en ökad legal förskrivning av narkotiska läkemedel och att personen ifråga inte anser sig få tillräckliga mängder och då vänder sig till den illegala marknaden, vilket i fall det rör sig om en polis riskerar att resultera i påtryckningar från kriminella.

För att motarbeta problematiken har SU föreslagit att undersöka möjligheten till att införa slumpvisa drogkontroller bland medarbetarna. Man ska ha haft trafikolyckor där medarbetare testats positivt.

Sänkta krav

2016 sänkte polisen begåvningskraven för att få fler sökande till polisutbildningen.

LÄS ÄVEN: Polisen behåller styrke- och konditionskrav vid antagningstest

De sänkta antagningskraven där genus och mångfald prioriteras framför lämplighet har kritiserats kraftigt.

LÄS ÄVEN: Kvinnliga polisstudenter för fysiskt och psykiskt svaga för att hantera tjänstevapen – får ändå fortsätta