➤ KRÖNIKA I en tidigare krönika förklarade jag i enkelhet och kortfattat hur löner och pensioner fungerar för lärare i USA generellt men i synnerhet i min hemdelstat Vermont. I denna krönika förklarar jag i enkelhet hur sjuk- och tandvården fungerar för lärare i Vermont där systemen för sjuk-och tandvårdsförsäkringar och vårdkostnaderna som helhet är relativt lika oavsett kommun.

Vissa delstater betalar ut högre löner och erbjuder bättre pensionsförmåner än Vermont medan andra delstater är lite sämre. Vermont ligger i mitten av landets 50 delstater gällande löner och pensionsförmåner för lärare. Även sjuk- och tandvård för lärare skiljer sig mellan delstater men även mellan kommuner inom samma delstat.

Lärare i Vermont har tillgång till utmärkt sjuk- och tandvård, dessutom tillgänglig, snabb, effektiv och billig, i princip helt gratis för mig och många av mina lärarkollegor. Har man tillgång till vårdförsäkringar genom sin arbetsgivare, vilket lärare har, betalar man ingen specifik skatt som går till sjukvård som till exempel det s.k. ”Obamacare”. Tvärtom, om man har privat vårdförsäkring betalar man faktiskt 1.500 dollar per år mindre i skatt, eftersom man belönas med betydligt lägre skatt om man inte belastar Obamacare utan använder arbetsgivarens alternativ.

Tandvård: Tandvårdsförsäkringen för lärare i Vermont betalas normalt till 100 procent av arbetsgivaren, alltså kommunen och slutligen kommunens skattebetalare. Man får då tillgång till fyra gratis tandläkarbesök per år för generell rengöring, röntgen och noggranna genomgångar av tänderna av både tandläkare och tandsköterskor som alla är välutbildade, legitimerade i delstaten samt talar flytande engelska.

Att få tid hos tandläkaren är inga problem. Är det akut kommer man in direkt och om det är ett rutinärende som kan vänta får man tid inom någon månad. Man kan enkelt välja och vraka mellan diverse tandläkare och tandläkarcentraler efter behov.

Om problem med tänderna uppstår måste man betala en viss andel och summa ur egen ficka medan tandvårdsförsäkringen betalar en viss andel och summa. Att till exempel som lärare laga en tand med tandfyllning som amalgam kostar typ 50 dollar ur egen ficka. En rotkanalbehandling kostar kring 800 dollar ur egen ficka. Dollarkursen är i skrivande stund 8,37 kronor.

Sjukvård: Angående sjukvårdsförsäkring är situationen för lärare ännu bättre. Som lärare är sjukvårdsförsäkringen i Vermont billig och många får den dessutom helt gratis. Liksom med tandläkare kan man välja och vraka mellan läkare och vårdcentraler baserat på personliga preferenser. Mer om gratisdelen längre ned.

Generellt betalar en lärare i Vermont 20 procent av sjukvårdspremien ur egen ficka medan arbetsgivaren, alltså kommunen och slutligen kommunens skattebetalare, betalar 80 procent. Beroende på om man är singel, ett par eller en familj med barn kostar sjukvårdsförsäkringen olika mycket. Ju fler individer som täcks desto dyrare blir det. Till exempel betalar ett gift par utan barn kring 150 dollar per månad i sjukvårdsförsäkring ur egen ficka, alltså runt 1,800 dollar per år – nästan samma summa som man sparar på skatten genom att inte använda Obamacare.

Ett rutinläkarbesök hos en utmärkt privatläkare kostar 15 dollar ur egen ficka. Resten av notan på närmare 300 dollar står försäkringsbolaget för. Besöker man en specialistläkare för en åkomma kostar det 25 dollar ur egen ficka för en nota på betydligt mer än 300 dollar. Att få tid hos sin privatläkare eller en specialist är en enkel sak.

Akutvården är helt gratis för lärare, likaså till exempel operationer oavsett om man kan åka hem samma dag som operationen eller behöver ligga inne på sjukhuset några dagar för att återhämta sig. En sjukvårdsnota som slutar på, låt säga, 20,000 dollar efter ett besök på akuten där diverse prover och åtgärder görs och kanske dessutom en operation, blir i slutändan normalt helt gratis för läraren, eller kostar i värsta fall 25 dollar i patientavgift. Försäkringsbolaget betalar resten.

Som patient kan man välja fritt hur man vill ha sin vård. Man kan antingen välja att boka tid hos sin privatläkare, en specialist eller bara åka till ett av flera lokala sjukhus eller vårdcentraler och träffa en kompetent läkare inom en timme efter att man anländer, allt baserat på sina egna preferenser och behov. Om kompetensen i Vermont inte räcker till har man smidig tillgång till exempelvis sjukvården i Boston eller Mayo Clinic i Minnesota baserat på behov.

Den fri marknaden som inkluderar vårdförsäkringarna inom skolor ger lärare i Vermont fantastisk sjuk- och tandvård som är effektiv, kompetent och extremt billig, överlägset det som existerar inom Sveriges förfallande vårdsystem och som dessutom kommer med skyhöga skatter.

Precis som inom tandvården är läkare och diverse vårdgivare i Vermont välutbildade, besitter nödvändiga delstatliga legitimationer för att praktisera sitt vårdyrke i fråga samt talar naturligtvis flytande engelska.

Även vanliga mediciner är billiga för lärare i Vermont och kostar normalt mellan fem och tio dollar ur egen ficka för en burk piller som räcker i 90 dagar. Apotek finns överallt och är öppna sju dagar i veckan från tidig morgon till sen kväll och ofta t.o.m. dygnet runt.

Nu återkommer vi till påståendet att många lärare i Vermont dessutom i slutändan inte ens betalar sjukvårdspremien på 20 procent, alltså de 150 dollar per månad som det kostar, utan att sjukvårdsförsäkringen liksom tandvårdsförsäkringen slutligen är helt gratis.

Eftersom sjukvårdsförsäkringar kostar arbetsgivare massa pengar uppmuntras lärare av kommunen att använda sin makes eller makas arbetsgivares sjukvårdsförsäkring genom att kommunen erbjuder läraren ett par tusen dollar i kontanter om man gör det.

Ett gift par där båda parterna arbetar för samma kommuns skolsystem, olika kommuners skolsystem eller där maken eller makan har tillgång till en jämförbar sjukvårdsförsäkring genom en privat arbetsgivare leder därmed till att läraren tackar nej till att använda den sjukvårdsförsäkring som dennes skola och kommun erbjuder. Läraren betalar då inte ett enda öre för sin egen sjukvårdsförsäkring eftersom man inkluderas i sin makas eller makes försäkring.

Istället betalar lärarens make eller maka ungefär samma summa, typ 150 dollar per månad, för sjukvårdsförsäkring genom dennes arbetsgivare som även den täcker båda individerna med liknande eller precis samma förmåner gällande kostnader för sjukvård och receptbelagd medicin. Som tack för att läraren inte använder skolans sjukvårdsförsäkring, vilket därmed gör att kommunens skattebetalare slipper betala 80 procent av lärarens privata sjukvårdspremie – det handlar om över 10.000 dollar per år – får läraren kring två tusen dollar i kontanter i fickan av skolan. Det är alltså ungefär samma summa som parets sjukvårdsförsäkring kostar för den andra personen i äktenskapet genom dennes arbetsgivare.

Trots att skattebetalarna bekostar de par tusen dollarna, sparar skattebetalarna ändå över 8.000 dollar per år samtidigt som läraren får en sjukvårdsförsäkring. Den summan pengar kan läraren då använda att betala kostnaden för sjukvårdsförsäkringen som maken eller makan erhåller via dennes arbetsgivare. Summa summarum; sjukvårdsförsäkringen blir helt gratis i detta nollsummespel, den betalas alltså av kommunens skattebetalare som detta till trots ändå sparar en saftig summa pengar på den affären. En win-win!

Avslutning: Kontentan är att lärare i USA och Vermont är en uppskattad yrkesgrupp bland skattebetalare, vilket visar sig i lönebeskedet samt diverse förmåner som pensionssystem, sjukvård och tandvård.  Utöver detta har lärare normalt 15 veckor ledigt per år och arbetsdagar som slutar mellan klockan 14.00 och 15.00. Det lönar sig alltså att utbilda sig och jobba i USA, inte minst som lärare.