➤ KRÖNIKA  Att Sverigedemokraterna har ”bruna rötter” och använder en retorik som för tankarna till 1930-talet vet alla som någonsin läst DN Kultur. Detta är dels missvisande, men framförallt så är det ett tydligt fall av ”guilt by association”, ett klassiskt argumentationsfel genom vilket socialdemokraterna lika gärna skulle kunna kopplas till kommunismens brott.

Guilt by association är bäst förklarat genom exempel. Antag att någon skulle argumentera att ”Hitler var vegetarian, Hitler begick folkmord, därför stöder vegetarianer folkmord” – vad är problemet med argumentet? Jo, att bara för att Hitler var ond och vegetarian så innebär det inte att det var hans vegetarianism som gjorde honom ond (en överväldigande majoritet av vegetarianer mördar faktiskt inte judar!), eller att alla vegetarianer stöder hans gärningar. Hitlers vegetarianism vare sig orsakade eller orsakades av hans ondska.

Samma sak gäller vår ”bruna retorik”: Sverigedemokraterna pratar om farorna med invandring, invandrad brottslighet, kulturkrockar och behovet av en gemensam nationell identitet. Allt detta har vi gemensamt med Hitler, så långt har Sjuklövern rätt. Men; det var inte detta som gjorde Hitler ond! Hitlers ondska kom från en total respektlöshet och förakt för demokratin, för andra etniska gruppers mänskliga rättigheter och för andra länders rätt till självständighet.

Sverigedemokraterna å andra sidan har aldrig motsatt sig eller talat illa om demokratin; tvärtom är Sverigedemokraterna i princip ensamma om att vilja stoppa den demokratifientliga grundlagsändringen som majoriteten i Riksdagen håller på att kuppa igenom. Sverigedemokraterna har inte heller någon ”SA”-grupp som saboterar de andra partiernas möten och aktiviteter eller slår sönder politiska motståndares hem och butiker. Den beskrivningen passar intressant nog bättre in på AFA och andra extrema vänstergrupper.

Vi i SD är inte heller intresserade av människors hudfärg och skallform; vi respekterar allas mänskliga rättigheter och för oss är kulturell identitet det enda viktiga. Och till skillnad från hudfärg, så kan människor faktiskt själva välja påverka vilken kultur de har! Slutligen angående territoriell integritet så kan vi ju konstatera att de flesta SD-medlemmar är så anti-imperialistiska att de inte ens stöder NATO-medlemskap.

Och precis som de flesta vegetarianer inte begår folkmord, så är SD:s retorik inte heller något som utmärker totalitära partier. Faktum är att SD:s retorik är väldigt lik andra konservativa partier, inte minst historiskt. Fosterlandskärlek och kulturell assimilering har varit viktiga koncept för i princip alla konservativa partier historiskt, utan att det resulterat i varesig folkmord eller världskrig.

Mer intressant blir det dock om vi tillämpar samma tänkande på Socialdemokraterna, ett parti som ända sedan det grundades talat om arbetarnas rättigheter och ekonomisk jämlikhet. Vet ni vilka fler som använt sån retorik? Joseph Stalin och Mao Zedong! Helt klart måste Socialdemokraterna alltså vara en enbart på utsidan mjukare version av kommunisterna men med samma slutgiltiga mål och destruktiva potential. Eller?

Nej, såklart inte! Socialdemokratin är fundamentalt annorlunda från kommunismen och innehåller inte de element som gjort kommunismen till världshistoriens dödligaste ideologi – till skillnad från kommunister så tror inte socialdemokrater på våldsamma revolutioner följda av ”proletariatets diktatur”. Socialdemokrater vill inte ”krossa kapitalet” och förstatliga all industri utan nöjer sig med att reglera kapitalet och hålla vissa samhällsfunktioner (sjukvård etc) offentliga.

Därmed undviker man den mass-svält som alltid resulterar när staten som i kommunistiska länder försöker göra saker som den privata sektorn alltid passat bäst för; typ sköta om detaljhandeln och jordbruket! Att Socialdemokraterna och kommunisterna har vissa retoriska likheter och delar vissa grundläggande åsikter (typ, ”ekonomisk ojämlikhet är dåligt”) innebär inte att de på något sätt är identiska. Precis som med SD och nazisterna, alltså.

Även de där ”bruna rötterna” är något vi har gemensamt med Socialdemokraterna. Nu tänker jag inte på Rasbiologiska institutet, utan på Vänsterpartiet. Vet ni hur Vänsterpartiet bildades? Inom Socialdemokraterna hade det sedan partiet grundades funnits en kommunistisk falang som förespråkade väpnad revolution istället för parlamentarism. Denna falang tolererades länge av ledarskapet, men 1917 blev konflikten för djup, och den grupp som idag heter Vänsterpartiet uteslöts. Därefter höll Socialdemokraterna rent åt vänster och förde en nästan lika hård linje mot kommunisterna som mot kapitalisterna.

Sverigedemokraterna hade också en extremistfalang under sina tidiga år, men till slut gick det inte att hålla ihop de mentalt sunda socialkonservativa kulturella nationalisterna med de paranoida antisemiterna och etnonationalisterna. Dessa uteslöts, och precis som de kommunister som uteslöts ur Socialdemokraterna bildade de sina egna utbrytarpartier (Hembygdspartiet, Nationaldemokraterna etc).

Även den gröna folkrörelsen hade (har?) en extremistfalang. 1985, bara tre år efter att Miljöpartiet grundades, så bröt sig en ekofascistisk falang ur partiet och bildade Ekologiska partiet efter att MP vägrat gå med på att förbjuda ränta. Extremistiska influenser och infiltrering är helt enkelt en typisk barnsjukdom många folkrörelser drabbas av och inget man bör döma rörelsen för.

Skillnaden mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna är att medan vi fortfarande gör allt vi kan för att hålla huset rent från extremister, så har Socialdemokraterna sedan 1968 tillåtit marxister att sakta men säkert smyga sig tillbaks in i partiet, vilket visat sig inte minst i partiets identitetspolitik och stöd för massinvandringen. I Sverigedemokraterna blir man med all rätt utesluten om man förnekar Förintelsen; I Socialdemokraterna är man välkommen även om man slätar över och förminskar kommunismens brott. Frågan är när Socialdemokraterna istället för att tjafsa om våra ”bruna rötter” tänker börja behandla Göran Greider och Åsa Linderborg som vi behandlade Martin Strid och hela gamla SDU?

Slutligen så vill Sverigedemokraterna förbjuda Nordiska Motståndsrörelsen som är det närmaste Sverige har till ett nazistiskt ”SA”, medan Socialdemokraterna ignorerar och ursäktar extremvänstern och det våld de riktar mot människor som av en ren tillfällighet råkar vara Socialdemokraternas politiska motståndare. I rest my case.

Vi ses i kommentarsfältet!