I en granskning har Skatteverket tittat närmare på misstänkt felaktig folkbokföring i åtta kommuner. I 920 utredningar av misstänkt felaktig folkbokföring har man rättat närmare 700 fel. Omkring hälften av felen berörde personer som lämnat Sverige men fortfarande var folkbokförda här.

Borlänge, Botkyrka, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Stockholm, Södertälje och Uppsala är kommunerna som deltagit. De har själva valt ut vilka typer av misstänkt felaktig folkbokföring de vill arbeta med i pilotuppdraget.

LÄS ÄVEN: Skatteverkets kontroller avslöjar: felaktig folkbokföring används för att begå brott

– Kommunerna har lämnat underrättelser om misstänkta felaktigheter inom folkbokföringen, säger Anders Klaar, samordnare av kontrollen inom Skatteverket. Det är ofta lättare för dem att identifiera misstänkta fel. Exempelvis kan skolor notera att barn inte dyker upp vid skolstarten och kommunala bostadsbolag kan upptäcka olovliga andrahandsuthyrningar.

190 polisanmälningar

Av de 920 utredningar man gjort ledde 72 procent till ändringar. Dessa har hittills också resulterat i 190 polisanmälningar om folkbokföringsbrott och 59 underrättelser om misstänkt felaktiga utbetalningar. Vanligaste felet var personer som lämnat Sverige utan att anmäla utflytt till folkbokföringen.

– Det kan finnas många skäl till det, till exempel oavsiktligt i form av okunskap eller avsiktligt för att erhålla svarta inkomster, behålla hyreskontrakt eller bidrag, till exempel barnbidrag. Drygt hälften av felen omfattade personer som lämnat Sverige men fortfarande var folkbokförda här, säger Anders Klaar.

Föreslår samkörning

Skatteverket föreslår att myndigheter ska få dela information med varandra samt att folkbokföringen ska få göra riskbaserade urval från den delade informationen. Vidare föreslås en samlad identitetsförvaltning där biometriska data kopplas även till digitala identiteter.

LÄS ÄVEN: Hundratusentals vistas i Sverige utan styrkt identitet: ”Vi har helt tappat kontrollen över vilka som är här”

Utöver rättade fel och ökade kunskaper har pilotkontrollen frigjort ett stort antal hyreslägenheter.