För få vårdplatser och en situation som kan leda till allvarliga vårdskador. Det är Inspektionen för vård och omsorgs bedömning av läget på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset som får kraftig kritik.

Det var under IVO:s nationella sjukhusgranskning som bristerna på de båda sjukhusen uppdagades.

– Det är allvarliga brister som leder till ökade patientsäkerhetsrisker, säger Marie Åberg, avdelningschef på IVO, till Mitt i.

LÄS ÄVEN: AVSLÖJAR: Läkarna hånar och hänger ut sina patienter i chatt

Enligt Åberg gör platsbristen att patienter stannar för länge på akuten och riskerar att inte få den tillsyn, omvårdnad och de läkemedel de är i behov av, vilket i sin tur kan leda till allvarliga vårdskador.

Enligt IVO beror bristen på vårdplatser att många av sjukhusen inte har tillräckliga resurser och bemanning som de behöver. Man gör bedömningen att de lagstadgade kraven på god vård inte upprätthålls på de två sjukhusen.

Lovar bättring

På Södersjukhuset säger chefläkare Anne Kierkegaard att man ser allvarligt på kritiken och uppger att man innan den sista oktober kommer att redovisa vidtagna och planerade åtgärder.

LÄS ÄVEN: Knarkläkaren får jobba kvar på Danderyds sjukhus

På Danderyds sjukhus välkomnas granskningen och i ett pressmeddelande skriver de att man arbetar kontinuerligt med att förbättra akutflödet och patientsäkerheten, vilket nu ska intensifieras.