Efter att ett barn omhändertogs i en kommun utanför Göteborg i somras inleddes en lång rad av hot som bestod av både dödshot och hot mot barn och närstående.

Det var efter att barnet i det aktuella ärendet omhändertogs enligt LVU som hoten började. Föräldrarna siktade in sig på en socialsekreterare som arbetat med fallet. Hoten som skulle följa bestod bland annat av en imam och ett ”känt klannätverk från Göteborg”. Det hette också att en socialsekreterare skulle bli av med sin dotter och tillfogas ”samma skada som jag har gjort dem”.

En socialsekreterare fick en bild på sin bostad skickad till sig och information där det framgick att de visste om var personens barn går i skolan. Flera av händelserna har polisanmälts och under hösten ska ytterligare hot och påtryckningar ha framförts.

LÄS ÄVEN: RAPPORT: Tystnadskultur bland kommunchefer – vill inte ge politiker negativa besked

I ett nedskrivet meddelande hade man också skrivit att om barnet inte släpptes omgående skulle socialsekreteraren mista alla sina nära och kära.

Även ordföranden för socialnämnden i den aktuella kommunen har hotats till livet. Kommunen ska stå i kontakt med polisen och kommunens egen säkerhetsorganisation är inkopplad på fallet.

Förvärrad situation

Hon konstaterar att hot mot politiker och tjänstemän blir allt vanligare.

– Vi har alltid fått hot, men de har blivit grövre och mer direkta och bakgrundskontrollerna som görs förekom inte på samma sätt förr. Nu vet man vad familjemedlemmar heter, var man bor, och det tas fram registreringsnummer på bilar och så vidare. Så var det inte för ett antal år sedan då hoten uttrycktes mer i affekt, säger politikern.