Omikron-varianten av corona-viruset har tagit över runt om i världen. Den sägs vara väldigt smittsam men allt fler rapporter visar samtidigt att den är relativt ofarlig. Nu menar forskare att viruset till och med kan vara mindre dödligt än den vanliga influensan.

Vissa experter har alltid hävdat att coronaviruset så småningom skulle förvandlas till ett säsongsbetonat förkylningsliknande virus i takt med att världen utvecklar immunitet och att viruset muterar. Uppkomsten av den muterade Omicron-varianten verkar ha påskyndat processen.

MailOnlines analys visar att endast en av 670 dör av covid idag. Men experter tror att siffran kan vara ännu lägre på grund av Omicron. Dödsfrekvensen – andelen bekräftade infektioner som leder till döden – för säsongsinfluensa är 0,1, vilket motsvarar en på 1 000.

En före detta regeringsrådgivare i Storbritannien sa nyligen att om trenden fortsätter att sjunka bör vi fråga oss om det är motiverat att vidta åtgärder som vi inte skulle vidta under en dålig influensasäsong.

99 procent färre

Samtidigt förväntar sig forskare vid Washington University, som modellerar nästa steg i pandemin, att Omicron kommer att döda upp till 99 procent färre människor än Delta, vilket är ytterligare en antydan om att det kan vara mindre dödligt än influensa.

Ingen exakt infektionsdödlighet (IFR), som alltid bara är en bråkdel av CFR eftersom den återspeglar dödsfall bland alla som får viruset, har ännu publicerats för Delta. Men rådgivare från den brittiska regeringen uppskattar att den totala siffran låg på cirka 0,25 procent innan Omicron dök upp på scenen.

Om Omicron är 99 procent mindre dödligt än Delta, kan den nuvarande IFR-nivån vara så låg som 0,0025 procent, vilket motsvarar en på 40 000, även om vissa experter menar att detta är framstår som osannolikt. Enligt Washingtons modellberäkningar ligger siffran i stället på 0,07 procent, vilket innebär att ungefär en av 1 430 personer som smittas kommer att drabbas av sjukdomen.

Inte motiverat

Ledande forskare uppskattar att influensans IFR ligger mellan 0,01 och 0,05 procent, men menar att det är komplicerat att jämföra siffrorna för de två sjukdomarna.

Professor Robert Dingwall, tidigare medlem av JCVI (Joint Committee on Vaccination and Immunisation), och expert på sociologi vid Nottingham Trent University, sa till MailOnline att det kommer att dröja några veckor innan det finns definitiva dödssiffror för Omicron, men om de stämmer överens med resultaten att den är mindre allvarlig bör vi fråga oss om det är motiverat att vidta några åtgärder som vi inte skulle vidta vid en dålig influensasäsong.

– Om Covid-infektionens allvarlighetsgrad minskar till den grad att den är jämförbar med influensa bör vi verkligen inte ha exceptionella ingripandenivåer, sa han till tidningen.