Tidigare har man från officiellt håll förnekat att så kallade omskolningsläger funnits i Xinjingregionen, men nu har det blivit officiellt tillåtet.

Enligt ett beslut i den lokala folkkongressens ständiga utskott kan de lokala myndigheterna i regionen nu sätta människor som anklagas för deltagande i religiös extremism i särskilda läger med ambitionen om att få till stånd en så kallad ”tankemässig transformering”.

De nya lagarna trädde i kraft på måndagen och uiguriska och kazakiska familjer vittnar redan om att anhöriga förts bort.

Den FN-kritik som riktats mot Kina i frågan handlar till största del om muslimska grupper i regionen och man har uppmanat landets regering att släppa de över en miljon människor som ska sitta i omskolningslägren.

Från officiellt kinesiskt håll talar man inte om omskolningsläger utan ”arbetsträningscenter”.

2017 förbjöds huvuddukar och ”onormala skägg” i regionen. Åtgärderna sägs syfta till att få grupperna mer kinesiska och betraktas som åtgärder för att motverka terrorism.