I Finland publicerar inrikesministeriet var tredje år en nationell riskbedömning över potentiella hot. I den senaste utgåvan som släpptes för ett par veckor sen listar man bland annat massinvandring som ett hot.

Massinvandring, där det kontinuerligt strömmar in folk som man inte kan ta emot och registrera på ett organiserat sätt, bedömer man kan ha en inverkan på det finska samhällets vitala funktioner avseende den inre säkerheten och kriståligheten samt riskerar göra att medborgarna anser att myndigheterna har tappat kontrollen.

I samband med en massinvandringssituation kan det också slinka med brottslingar, spanare och specialtrupper. På sikt riskerar massinvandring utgöra en risk även för den offentliga ekonomin.

Politisk, ekonomisk och militär påtryckning bedöms också kunna ha relativt stora konsekvenser för Finlands livsviktiga funktioner. Det allra största hotet utgörs enligt rapporten dock av krig.