I november förra året sjösattes polisens Operation Rimfrost i Malmö i förhoppning om att få bukt med den eskalerande grova gängkriminaliteten med dödsskjutningar, sprängdåd och andra våldshandlingar i de invandrardominerade och så kallade utsatta bostadsområdena. Nu utvidgas projektet till Uppsala, som i relation till sin storlek varit hårt belastad av samma sorts brottslighet. Det rapporterar UNT (betalartikel 20-03-05).

”Många insatser kommer att ske i Gottsunda” berättar Jale Poljarevius, avgående polischef i Uppsala. I det idag invandrardominerade området brottas man med omfattande antisocialitet och kriminalitet.

Samtidigt är polistätheten låg i Uppsala, vilket lett till att de brottsliga verksamheterna kunnat etablera sig relativt riskfritt. Men nu ska det genom implementeringen av Operation Rimfrost bli ändring på det hoppas man. Medan operationen pågår får man personalförstärkning från andra polisdistrikt.

Det är framför allt ett 160-tal kända kriminella existenser som kommer att punktmarkeras, ett 70-tal av dessa extra noga. De kommer att stoppas och visiteras regelbundet och deras tillgångar granskas och beslagtas om de kan konstateras eller misstänkas vara förvärvade genom brott.

Att slå till mot de kriminellas ekonomi är enligt Poljarevius särskilt viktigt, då det är denna som är drivkraften bakom brottsligheten. Kommunen har nyligen, efter ett uppehåll när en del juridiska frågetecken rätades ut, fått klartecken att återuppta beslagtagande av bilar som ägs av så kallade bilmålvakter där de egentliga ägarna ofta är kriminella personer.

Operation Rimfrost kommer att pågå i en till två månader. Den ska sedan växlas över i en liknande men mer långsiktig satsning med namnet Operation Iris. I det senare projektet är det tänkt att polisaspiranter ska arbeta efter att de fått utbildning och erfarenheter från att delta i Operation Rimfrost.