På tisdagen talade den ungerske premiärministern Viktor Orban på en ceremoni för att fira revolutionen 1956 gentemot den sovjetiska ockupationen. Han refererade upprepade gånger till Ungerns kristna identitet.

I talet i huvudstaden Budapest sa Orban att ungrare inte kan vara tysta i det kommande EU-valet som han menar kommer att avgöra Europas riktning. Han anklagade också byråkraterna i Bryssel för att försöka underminera nationalstater och bygga ett europeiskt imperium.

Enligt Orban är det en del av ”den historiska och naturliga ordningen” att födas i en specifik nation och han avvisar idén om en smältdegel. Europa är en kontinent av nationer slog premiärministern fast samtidigt som han varnade för ”blandade” samhällen.

Orban tog även upp migrationen av män i vapenför ålder som ”sakta men säkert gör etniska européer till minoriteter”. Politiker som är för migration vill ha en ”mångkulturell, blandad befolkning” utan nationer, en ”allians med multinationella intresseorganisationer” och en ”koalition med finansiella spekulanter”, fortsatte han.

– Låt oss förkasta globalistideologin, tillade Orban.