Arlanda

Foto: Dmitry G.

Inrikes

Oro över flygsäkerheten när nyanlända syrier med oklar identitet anställs på Arlanda

Publicerad 2/15/2018
Annons

Anställda på Arlanda flygplats norr om Stockholm är oroliga sedan ett företag börjat anställa nyanlända syrier för att bland annat hantera bagage. Flygsäkerheten äventyras och risken för terrordåd ökar, menar man, när personer direkt från en krigszon och med oklara identiteter tillåts arbeta med säkerhetskänsliga arbetsuppgifter.

Det är det internationella flygplatsföretaget Aviator som i Sverige börjat anställa syrier som saknar svenskt eller annat nordiskt medborgarskap. Företaget sysslar bland annat med i och urlastning av bagage, en ur terrorismsynpunkt mycket säkerhetskänslig verksamhet.

Anställda på Arlanda, som är klassat som ett skyddsobjekt, har hört av sig till tidningen Samtiden och uttryckt att man är bekymrad över hur Aviator anställer nyanlända från Syrien. Det pågår just nu en rättegång där en migrant står åtalad för terrordådet på Drottninggatan i våras och terrorhotnivån är sedan några år förhöjd.

De bekymrade på Arlanda pekar i uttalandet till Samtiden på den hotbild härrörande från islamska terrorister som råder i såväl Sverige som andra länder i Europa och att många terrorister befaras ha tagit sig in i Europa och Sverige i falsk förespegling av att vara flyktingar. Enligt Migrationsverket saknar 9 av 10 personer som söker asyl i Sverige identitetshandlingar.

En uppskattning har gjorts om att de för närvarande finns minst 2000 våldsbejakande muslimska extremister i Sverige. Terrorforskaren Magnus Ranstorp gör bedömningen att ett nytt terrordåd i Sverige i närtid inte är osannolikt.

Andreas Vassilaros, som är pressansvarig på Aviator, slår emellertid ifrån sig kritiken när Samtiden hör sig för om den eventuella säkerhetsrisken:

– Vi har anställda från alla möjliga länder och diskriminerar ingen. De [nyanlända syrierna] har samma rättigheter som alla andra till de här jobben.

Vassilaros uppger att det räcker att personen har uppehållstillstånd och arbetstillstånd för att få anställning och arbeta med bagagehantering. Han uppger också att Aviator gör en ”individuell säkerhetsprövning” men att man i huvudsak lutar sig mot att Migrationsverket gjort en sådan bedömning innan en person beviljats uppehållstillstånd. Aviators pressansvarige hävdar också att syrierna säkerhetsprövats av Säpo.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons