Invånarna i Lund har under ett stort antal år tvingats åse hur det slagits upp illegala tiggarläger som snabbt fyllts med skrot, bråte och sopor och förvandlats till sanitära olägenheter. Men nu ska till Lundabornas lättnad ett av dem rivas och platsen saneras. Att fatta beslutet har dock tagit lång tid.

Stadens politiker och myndigheter har som på flera andra håll i landet valt att tumma på de lagar och förordningar som skulle kunnat minska tillströmningen av utländska tiggare som missbrukar EU:s fria rörlighet och de problem detta medfört. Detta med hänvisning till att de företrädesvis romska tiggarna från Rumänien och Bulgarien är att betrakta som en ”utsatt grupp” och att vidta skarpa åtgärder kan uppfattas som ”antiziganism”.

Illegala tiggarläger har, i likhet med många andra platser i landet, under flera års tid slagits upp runtom i staden. Problemen för Lund började på allvar 2014 och har fram till nyligen eskalerat. Coronapandemin förefaller ha haft en hämmande effekt på det hitresta tiggeriet.

Det aktuella tiggarlägret i närheten av Källby reningsverk uppmärksammades och beivrades redan i höstas. Men först nu har kommunen efter många och långa turer tagit beslut om att lägret ska rivas och området saneras.

Polis och företrädare för socialtjänsten besökte på onsdagen lägret och uppmanade de hitresta tiggarna att lämna platsen, vilket de uppges ha gjort tidigt på torsdagen. Ingen kontroll har dock gjorts av huruvida de rest hem eller bara flyttat på sig inom Sverige.

SVT har valt att intervjua Joakim Månsson Bengtsson, socialpolitisk talesperson för Feministiskt Initiativ och eldsjäl för de hitresta tiggarna, om händelsen. Han menar att tiggarna i stället för att avvisas borde erbjudas ett bättre boende, exempelvis plats på härbärgen och campinplatser.

– Att vara här idag är ganska sorgligt faktiskt, säger Joakim till SVT med hänvisning till att tiggarlägret nu ska rivas.