Häromdagen fattade det österrikiska parlamentet beslut om att förbjuda Muslimska brödraskapet. Det konservativt styrda landet blir därmed det första i Europa som bannlyser den terrorkopplade internationella islamistiska och antisemitiska organisationen.

Muslimska brödraskapet, som bildades i Egypten 1928 och under andra världskriget samarbetade med de tyska nazisterna, har som mål att införa ett globalt kalifatliknande styre grundat på Koranen, sharia och Haditherna. I den världen finns ingen plats för judar eller Israel. I Europa är man främst representerade via bulvaner, i Sverige ofta skattefinansierade föreningar och studieförbund.

Medan flera länder i omvärlden förbjudit och terrorstämplat organisationen, har den kunnat verka tämligen ostört i Europa. Österrike är ett av de länder som upplevt stora problem med radikal islam och terrorism som kan härledas till Muslimska brödraskapets närvaro. MB har infiltrerat det österrikiska samhället genom att starta och ta över företag och beskrivs idag kontrollera ett industriellt imperium i landet.

Men genom den nya antiterrorlagstiftning som för några dagar sedan klubbats av det österrikiska parlamentet förklaras Muslimska brödraskapet olagligt. Beslutat har föregåtts av omfattande underrättelseverksamhet, Operation Luxor, där man kartlagt organisationen i landet och dess nyckelpersoner.

Muslimskt terrordåd i Wien förra året

På listan finns ett sjuttiotal terrormisstänkta personer och ett sextiotal organisationer, företag, moskéer med mera. De utpekade personerna har i de flesta fall arresterats, många av dem under razzior som genomfördes i november förra året efter en uppmärksammad dödlig terrorattack i huvudstaden Wien som Samnytt tidigare rapporterat om.

Muslimska brödraskapet blir nu en av de organisationer som svartlistas i landet som kopplade till ”religiös brottslighet”. Samröre med organisationen och spridning av dess propaganda blir straffbart.

På ett flertal webbplatser kopplade till Muslimska brödraskapet har efter parlamentsbeslutet en kampanj iscensatts där den österrikiska regeringen anklagas för ”islamofobi”.

Samnytt har i en rad artiklar rapporterat om Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige och hur andra samhällsaktörer samarbetar med den islamistiska organisationen.