I en intervju nyligen talade Heinz-Christian Strache om den stora invandringens påverkan på landets demografi och lovade att hans parti Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ, ska arbeta mot folkutbytet.

Intervjun avhandlade ett flertal ämnen inför EU-valet i slutet av månaden. Bland dessa fanns partiets långvariga kamp mot massinvandring.

– Vi fortsätter vår resa i vårt hemland Österrike, kampen mot folkutbytet, som vårt folk förväntar sig.

Då intervjuaren ifrågasatte begreppet folkutbyte, som av media ofta associeras negativt med högerpolitiker, svarade Strache:

– Det är ett verklighetsbegrepp. Vi vill inte bli en minoritet i vårt eget hemland. Det är legitimt och ärligt och djupt demokratiskt.

Han påpekade också att alla de som inte är vänster idag brännmärks automatiskt som högerextremister av media och att bara de som försöker genomföra sina politiska mål med våld är extremister, något som inte hör hemma i ett demokratiskt system.