Trots löften från regeringen om att invandringen ska minska och att Sverige numera sägs ha en restriktiv invandringspolitik visar statistik från Migrationsverket att Sverige fortsätter att ha rekordhög invandring. Första fem månaderna i år har över 50 000 uppehållstillstånd beviljats. Extrapolerat blir det över 120 000 på ett år, motsvarande tolfte största kommunen sett till befolkning.

DN, som bedriver vad de kallar ”agendasättande journalistik”, rapporterade exempelvis redan 2015 att regeringen lägger sig på ”EU:s miniminnivå” gällande invandringen. På samma sätt skrev SVT för cirka en månad sedan att ”S vill ha fortsatt restriktiv migrationspolitik”.

Men statistik från SCB visar fortsatt att Sverige har en mycket hög invandring.

Läs mer: Varning för Moderaternas nya ”strama” invandringspolitik

Hittills i år har hela 52 723 uppehållstillstånd delats ut. Takten verkar också öka då man i maj delade ut omkring 20 procent fler uppehållstillstånd än månaden före.

Den största gruppen är de som kallas ”anknytning” eller mer känt som anhöriginvandring. Dessa utgjorde 38 procent, eller cirka 20 000 medan ”asyl” stod för nästan 10 000. Den tredje stora gruppen är ”arbetsmarknad” på omkring 18 000 uppehållstillstånd.

Den oreglerade arbetskraftsinvandringen, som infördes av Alliansregeringen i slutet av 2008, har under senare år varit föremål för kritik för fusk. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen så sent som i maj förra året för att komma till rätta med fusket. Det har även visat sig att arbetskraftsinvandring använts som ett substitut för asylinvandring. Det kallas spårbytare och har ökat kraftigt.

Om Migrationsverket fortsätter bevilja uppehållstillstånd i samma takt skulle det motsvara över 120 000 personer. Det antalet är så stort att om alla de invandrarna samlades i en kommun skulle den kommunen ha större befolkning än 96 procent av Sveriges alla kommuner (Sverige har 290 kommuner och den skulle bli 12:te största).

De stora demografiska förändringar som Sverige genomgått de senaste decennierna har gett upphov till oro. Journalisten Gunnar Sandelin har bland annat skrivit om detta och menar att det ”förändrar Sverige till ett helt annat land”.