104 tidigare riksdagsledamöter försörjs helt eller delvis av skattebetalarna via socialbidrag från riksdagen, formellt kallt ”inkomstgaranti”. Skillnaden utöver namnet är att bidraget också är mer frikostigt, närmare 47 000 kronor i månaden, och inte är villkorat med samma arbetslinjen-krav på aktivt arbetssökande.

Bidraget kan utkvitteras i många år efter att man lämnat riksdagen. I vissa fall behöver den tidigare riksdagsledamoten inte arbeta mer överhuvudtaget utan kan erhålla bidraget fram till dess pensionen tar vid.

Brottsmisstänkt ledamot kan få ut 10 miljoner
Ett just nu uppmärksammat fall är L-riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahl som utreds för bedrägerier med riksdagens bostadsbidrag. Hon lämnade nyligen partiet men har vägrat ställa sin riksdagsplats till förfogande och sitter i stället kvar som så kallad politisk vilde.

Om hon strategiskt väntar med att lämna riksdagen nästa höst, tills efter att hon fyllt 50 år, kan hon försörja sig på bidrag från riksdagen fram till dess hon går i pension. Kostnad för skattebetalarna: cirka 10 miljoner kronor.

En annan högprofilerad politiker som på eget initiativ valt att lämna riksdagen för att luta sig tillbaka med bidragsförsörjning är Socialdemokraten Veronica Palm. Hon hävdar att hon ”gör en del uppdrag” men att socialbidraget från riksdagen är hennes huvudförsörjning.

SD-ledarens svärmor bland bidragstagarna
Bland de bidragsförsörjda före detta riksdagsledamöterna finns också en omtalad Sverigedemokrat, Margareta Gunsdotter (tidigare Larsson). Partiledaren Jimmie Åkessons svärmor lämnade partiet efter interna konflikter men valde att behålla sin riksdagsplats som politisk vilde.

Det rönte viss uppmärksamhet när hon gick ut och klargjorde att hon inte tänkte närvara i riksdagen, bara få betalt därifrån och att hon egentligen anser att det är fel att man kan föra så men tänker utnyttja regelverket så länge det ser ut som det gör.

Den så kallade inkomstgarantin för avpolletterade riksdagsledamöter har länge kritiserats och inför valet 2014 gjordes systemet om så att det inte längre går att gå på bidrag i mer än två år. Regeln gäller dock endast nytillträdda ledamöter från 2014 och framåt. Alla som suttit i riksdagen sedan före 2014 har rätt till bidragsförsörjning enligt de gamla reglerna.

Lägre försörjningskrav på politiker än migranter
Dagens Nyheter och Dagens Industri är två av de medier som nu uppmärksammar de arbetslösa bidragsförsörjda riksdagsledamöterna. Artiklarna kommenteras i sociala medier där man gör jämförelser med arbetslösheten och bidragsförsörjningen bland migranter.

En som reagerat är moderata kommunpolitikern Alexandra Hedborg i Järfälla norr om Stockholm där man brottas med stora problem att få ut nyanlända med uppehållstillstånd på arbetsmarknaden. Hedborg påpekar att samma politiker som förväntar sig att migranter ska komma i jobb efter två år förefaller ha lägre förväntningar på sig själva.