Trots att paret vid två tillfällen attackerats i sitt bostadsområde ansågs inte deras otrygghet som skäl nog för att få byta lägenhet. De fick gehör varken hos hyresvärden eller hyresnämnden.

Mannen och hans fru bor i närheten av Frölunda torg i Göteborg. Området är ett så kallat riskområde eller särskilt utsatt område och uppmärksammades 2018 då flera bilar sattes i brand och krigsliknande scener utspelades. I fjol attackerades både mannen och hans fru vid två enskilda tillfällen i närheten av bostaden, rapporterar Hem & Hyra. Vid båda tillfällena gjordes en polisanmälan.

Dubbelt nej

Efter överfallen känner sig paret inte längre trygga i området och vill flytta. De hittade en lägenhet som de ville byta med och som dessutom låg något närmare mannens arbete. Men hyresvärden Poseidon säger nej och får stöd av hyresnämnden: ”skälen för bytet är inte beaktansvärt”.

I hyresnämndens bedömning konstaterar man att lagen inte specificerar vad som utgör ”beaktansvärda skäl” för att få byta lägenhet. Men då varken misshandel eller hot i bostadsområdet nämns i förarbetena till lagen anses inte paret ha rätt till ett byte.