Inför årets val mobiliserar det nystartade och invandringsvänliga Partiet Nyans i en kampanj för presentera sina representanter inför Kistas kommuninvånare. Samnytt var på plats under lördagen när partiets företrädare talade om arbetet att motverka diskriminering

Partiet Nyans vill kraftsamla inför valet och har ambitionen att få ett reellt inflytande i svensk politik. Lördagen den 29 januari höll partiet ett presentationsmöte i Kistaträffens lokaler i nordvästra Stockholm där omkring 70 personer hade samlats. Företrädarna kritiserade bland annat Socialdemokraterna för att förlita sig på invandrarnas röster för att sedan anamma en sverigedemokratisk och främlingsfientlig retorik när de väl har makten.

Foto: Jesper Johansson

Islamvänliga Partiet Nyans bildades år 2019 och har uppmärksammats flera gånger i media då man bland annat vill se att invandrare kvoteras in i poliskåren, vill göra slöja normaliserat i alla åldrar och straffa de EU-länder som inte tar emot tillräckligt många migranter. Partiets företrädare framförde att det behövs ett nytt parti som inte ”sviker” Sveriges alla invandrare eftersom ”rasismen ökar i samhället”.

Den gemensamma nämnaren för nästan samtliga talare var att de ansåg att diskrimineringen av religiösa och etniska minoriteter ökar i Sverige. Även skolan hamnade i fokus under flera av talen och företrädarna ansåg att skolor i högre utsträckning bör få styras av fristående aktörer och stiftelser.

Utvecklingen med den ökande gängkriminaliteten togs upp och man kritiserade regeringens lösningen att satsa på fler polisanställda istället för att bygga fler skolor. Partiet vill ge kriminella chansen att komma in i samhället igen, då man menar att ingen föds kriminell och att alla förtjänar en andra chans. Därför vill man, enligt partiprogrammet, att vi ”öppnar våra hjärtan” och erbjuder en ärlig chans till personer som deltar i kriminella aktiviteter. Vidare ska staten erbjuda utbildning med jobbgaranti för avhoppare.

Partiledaren: S bedriver rasistisk politik

Partiledare Mikail Yüksel inledde informationsträffen genom att berätta om hur paritet bildades i en liten lokal i Biskopsgården och berättade om hur de sista pengarna fick gå till att anlita säkerhetspersonal då man påstås ha utsatts för hot från meningsmotståndare. Partier som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet betraktades av Yüksel som de näst bästa alternativen till Partiet Nyans. Socialdemokraterna anklagades samtidigt för att driva en rasistisk politik.

Flera av Partiet Nyans företrädarare hade bakgrund S och V. Enligt Yüksel ger dessa partier allt oftare efter i viktiga frågor och att enskilda politiker inte vill stöta sig med partiledningen och då hellre tiger för egen vinnings skull.

Partiet anser att Sverigedemokraterna är ett hot mot det fria samhället och Yüksel påpekade att partiet har ”nazistiska rötter”. Yüksel beskrev Partiet Nyans som ett religionsvänligt parti som ska motverka islamofobi och afrofobi men även antisemitism och kristofobi. Han hävdade även att landets terrorexperter drivs av en egen agenda som aktivt vill framställa Partiet Nyans i en dålig dager.

– Dessa personer är långt ifrån experter, snarare är de lögnare och charlataner som ständigt ljuger om oss och vill förknippa Partiet Nyans med utländska organisationer. De vill framställa oss som ett hot mot vårt vackra land Sverige, och dessa journalister har bara ett mål, att ljuga om – och svartmåla – religiösa minoriteter, sa Yüksel i sitt tal.

Foto: Jesper Johansson

Ska bekämpa islamofobi

Partiet Nyans tre viktigaste frågor är att bekämpa islamofobi och afrofobi, främja integration och förändra bostadspolitiken i landet. Man vill ge muslimer och afrosvenskar en minoritetsställning i grundlagen och införa en ny brottsrubricerering för islamofobi och afrofobi.

När det gäller integration vill partiet istället fokusera på människors privatliv och hitta arbetsmarknadspolitiska lösningar för att kunna få in fler i samhället. För att lösa bostadsbristen vill man se att staten bygger billiga hyresrätter och fryser hyrorna på kommunala samt statliga hyresrätter i fem år framöver.

Partiet Nyans anser att växande populism är ett stort problem och att samtliga partier i riksdagen har närmat sig varandra i frågor som rör migration och religion. Partiet vill att etniska minoriteter aktivt kvoteras in inom både polisen och säkerhetspolisen. Vidare ska det krävas en obligatorisk kurs i antirasism vid polis- och väktarutbildningar. Detta för att motverka rasprofilering. Man vill även tillåta positiv särbehandling med hänsyn till ras och etnicitet.

Om partiet skulle få någon reell makt i framtiden kommer de att verka för att EU-länder som inte vill ta emot flyktingar får sitt EU-bidrag indraget och att sanktioner införs.

Nu satsar Partiet Nyans på riksdagsvalet 2022, men något större stöd i sociala medier har partiet inte lyckats få, trots förhållandevis stor uppmärksamhet i media. I november skrev bland annat Dagen Nyheter ett reportage om partiet och gjorde reklam för artikeln på sin förstasida, men i skrivande stund har partiet endast 4200 följare på Facebook.

Jesper Johansson