En kongoles dömdes till utvisning första gången 2005 men har valt att stanna kvar i Sverige. Han vill nu ha asyl på grund av HIV. Migrationdomstolen menar på att två av de tre HIV-mediciner han tar idag inte finns i Kongo och beviljar honom asyl. Att mannen bedöms ha svårt att ”skaffa sig förvärvsarbete” i hemlandet bidrog till beslutet. En snabbgoogling visar att de påstått saknade medicinerna ingår i förstahandsvalet vid HIV-behandling i Kongo.

En Kongoles, ”A”, har befunnit sig i Sverige länge. Ur en dom från förvaltningsrätten i Luleå framkommer att han fick sitt första utvisningsbesked redan 2005 men valt att stanna i Sverige. Förra gången han sökte asyl var 2010. Efter att hans senaste utvisningsbeslut preskriberades så sökte han asyl igen 2017.

Som asylskäl anför mannen nu, precis som 2010, att han haft problem med en rebellgrupp för att han var gift med en tutsiekvinna från Rwanda. Han ska även ha haft problem på grund av att hans mor är rwandier. A hävdar att kongolesiska regeringssoldater trakasserat honom. Både rwandiska rebeller och regeringen i Kongo ska ha anklagat honom för spioneri.

Det som är nytt nu är att han har problem med återkommande njursten samt har HIV.

Migrationsverket beslutade om utvisning varefter mannen överklagade till migrationsdomstol.

Vissa mediciner saknas i Kongo

Domstolen är överens med Migrationsverket om att A inte ska få asyl utifrån sina påstådda upplevelser i hemlandet. Enligt ett dokument Migrationsverket tittat på så ska det finnas tillgång till adekvat sjukvård i de större städerna i Kongo.

Enligt ett läkarintyg ska A i dagsläget behandlas med tre HIV-mediciner. Det handlar om mediciner med de verksamma substanserna dolutegravir, abacavir och lamivudine.

Enligt ett annat dokument Migrationsverket studerat ska bara en av dessa mediciner, abacavir, finnas tillgänligt i Kongo. I sitt utvisningsbeslut ansåg Migrationsverket att A skulle kunna få adekvat hjälp mot sina sjukdomar i Kongo, även om alla mediciner han tar idag inte finns tillgängliga.

Medicinbristasyl

LÄS ÄVEN: Brist på hydrokortison i Irak ger asyl

Förutom sin HIV-smitta har A även problem med sin vänstra njure. Han har återkommande problem med njursten och väntar i dagsläget på en njurstensoperation. I ett inlämnat läkarintyg står att vid njurproblem så är det bara ett begränsat antal HIV-mediciner som är aktuella. Detta tog domstolen som förevändning för att bevilja honom asyl. Som slutgiltig motivering till varför A ska beviljas asyl och uppehållstillstånd som ”alternativt skyddsbehövande” skriver rätten:

Enligt migrationsdomstolens mening får det därmed sägas vara sannolikt att A vid ett återvändande inte kommer att ha tillgång till adekvat medicinering vilket innebär att hans hälsotillstånd kommer att bli livshotande inom två till tre år.

Vidare ska beaktas att hans förutsättningar som äldre, sjuklig internflykting att kunna skaffa sig förvärvsarbete i Kinshasa får sägas vara begränsade. Han kommer således ha svårt att försörja sig. Därutöver saknar han socialt skyddsnät i Kinshasa varför möjligheterna för honom att få stöd och hjälp där i sin utsatta situation framstår som ringa.

Det framstår enligt migrationsdomstolens mening som att A riskerar mötas av otillbörliga umbäranden ur humanitär synvinkel om han hänvisas till Kinshasa.

Domen har målnummer UM 1249-19 och går att beställa från förvaltningsrätten i Luleå. De som dömde i målet var rådmannen Sara Larsson Nyberg och nämndemännen Roland Dahlqvist (Sjukvårdspartiet), Ann-Sofi Levander (V) och Edwin Mirell (Sjukvårdspartiet). Rätten var enig.

Medicinerna tycks trots allt finnas i Kongo

En snabbgoogling visar att dolutegravir och lamividune är mediciner som trots allt tycks finnas tillgängliga i Kongo. Enligt en artikel från Reliefweb ska lamividune sedan 2015 vara ett förstahandsval vid behandling av HIV i Kongo. Sedan 2019 rekommenderar WHO att alla i den fattiga delen av världen i första hand provar dolutegravir vid behandling av HIV-infektion. Enligt ett annat dokument ska både dolutegravir och lamividune ingå i den läkemedelskombination som används som förstahandsval för att behandla HIV-infektion i Kongo sedan april 2019:

Starting now and during the COP18 implementation period, the PEPFAR/DRC interagency team will continue to work collaboratively with the government of the DRC and other donor partners to transition to the new antiretroviral (ARV)regiment oftenofovir disoproxil fumarate/lamivudine/dolutegravir (TLD)by April 2019.