I en artikel på Europaportalen den 5 november skriver man om en beräkning EU-kommissionen ligger bakom som påstås visa att Sverige tjänar 300 miljarder på medlemskapet i unionen. En ”minst sagt skruvad” tolkning menar Olle Felten, tidigare riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och numera i Alternativ för Sverige.

Enligt EU-kommissionens förslag till ny långtidsbudget skulle Sveriges medlemsavgift öka med cirka 15 miljarder kronor per år. Det är i samband med då debatten kring den höjda avgiften går varm EU-kommissionens glädjekalkyler publiceras.

LÄS ÄVEN: EU vill ha in mer pengar till unionen och öka Sveriges medlemsavgift

300 miljarder kronor är sju gånger den föreslagna höjda svenska medlemskapsavgiften och enligt kommissionen är det ”ett allvarligt fel” att endast fokusera på hur mycket länderna betalar i medlemsavgift och får tillbaka i olika stöd.

I ett Facebookinlägg tar Olle Felten upp EU-kommissionens beräkningar där han hänvisar till siffror från Statistiska centralbyrån.

Statistiska Centralbyrån levererar varje år siffror på Sveriges import och export. Det är en dyster läsning.

Om man tittar på vår handel med EU-länderna, den fantastiska ”Inre marknaden”, så ser man snart att sedan vi gick med i EU har ett tämligen stort överskott i varuhandeln med övriga länder i unionen snabbt sjunkit, för att redan 2001 vändas till en förlust. 2018 var handelsnettot med EU28 hela -180 miljarder kronor!

Tjänstehandeln med EU28 har givit ett negativt utbyte varje år sedan 1998 och uppgick 2018 till ett underskott på hela 74 miljarder kronor.

Sammantaget har vi alltså en negativ bytesbalans med EU28 för 2018 på hela 254 miljarder kronor, vilket betyder ett utflöde av kapital från Sverige till det övriga EU-området.

Lägger vi därtill den exploderande avgiften till federalisterna i EU, så närmar vi oss ett kapitalutflöde från Sverige till EU på 300 miljarder kronor 2020. Det vore intressant om någon på Europaportalen kan ta sig tid att kommentera detta, i ljuset av den uppgivna ”vinsten” på 300 miljarder kronor.

Felten får medhåll av civilingenjören, teknologie doktorn och författaren Lars Bern som i SwebbTV:s senaste avsnitt av programserien Fjärde statsmakten säger att det är en myt att EU-medlemskapet skapar tillväxt i Sverige.

– Vi får så gott som ingenting för pengarna, säger Bern om den höga EU-medlemskapsavgiften med referens till Leif Östlings berömda uttalande om skatten.

– Vi är ganska dumma som går på det här, tillägger han.