Personen kom in till akuten med en blödning i magtarmkanalen men då det inte fanns någon vårdplats med särskild övervakning lades patienten i stället in på en vanlig avdelning.

Patienten kom in till Södersjukhusets akutmottagning och hade behövt läggas in på intensivvårdsavdelning eller avdelning med särskild övervakning. Morgonen därpå hittades patienten okontaktbar och personalen gjorde återupplivningsförsök, men då akutteamet anlände hade patienten ingen puls.

Händelsen inträffade i fjol och har nu anmälts till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Sjukhuset uppger ”resursproblematik med platsbrist som grundläggande faktor samt brister i kommunikation mellan involverad personal och i överrapporteringsrutiner från akutmottagningen till vårdavdelningen” som orsak till dödsfallet.

25 dödsoffer per år

Bristen på vårdplatser, där patienter inte kan läggas in utan blir kvar på akuten, skördar 25 dödsoffer om året i Region Stockholm.

– Vi ser ett tydligt samband mellan överbelastade akutmottagningar och en ökad dödlighet. Jag är övertygad om att bristen på vårdplatser är en starkt bidragande orsak, har en av författarna av SNS-rapporten ”Hur påverkas patientsäkerheten av överbelastade akutmottagningar och vårdplatsbrist?”, Björn Af Ugglas vid Karolinska institutet, tidigare sagt till Mitt i.