En patient i Västsverige skulle få sin njurbäckenkateter utbytt men dog istället av sepsis, det vill säga blodförgiftning, när katetern lossnade. Men trots den bristande vården kommer Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inte att vidta några åtgärder mot kliniken.

Av en anmälan enligt lex Maria till IVO framgår att patienten besökte urologkliniken i Varberg, rapporterar Hallands-Nyheter.

LÄS ÄVEN: Vårdcentral i Stockholm anlitar falsk läkare – ”Det spelar ingen roll”

Patientens hälsotillstånd hann försämras innan en ny kateter kunde anläggas. Vårdpersonalen var däremot ointresserade av att genomföra en undersökning av patientens uppkomna symptom.

Det resulterade i att patienten fick placeras på intensivvårdsavdelningen där läkare konstaterade att det rörde sig om sepsis vilket medför en livshotande infektionsutlöst systempåverkan och organdysfunktion. Patienten avled efter några dagar på intensiven.

IVO har ingen kritik

Efter att IVO utrett händelsen slog man fast att Region Halland hade agerat korrekt. Vidare är myndigheten nöjd med regionens besked att vidta åtgärder för att något liknande inte ska hända igen. Men vilka åtgärder detta handlar om framgår inte.

IVO konstaterar samtidigt att deras utredning visar att vårdpersonalen vid urologskliniken har gjort avsteg från ett bedömningsinstrument. IVO har även uppmärksammat att regionen har brister på området men tänker ändå inte vidta några särskilda åtgärder.

LÄS ÄVEN: Börje blev förlamad efter felbehandling på Sahlgrenska – förnedrades sedan av hemtjänsten