En patient i Region Västerbotten som vårdats en tid för covid-19 och skulle skrivas ut blev i samband med det sämre. Men på sjukhuset kunde man inte bestämma sig för vilken avdelning patienten skulle flyttas till. Under tiden den frågan dryftades fick den sjuke ingen vård, vilket resulterade i dödsfall.

Medan personalen tvistade om var patienten skulle läggas in, försämrades dennes tillstånd alltmer. Till slut var det så dåligt att hjärtat inte orkade med och dödlig hjärtsvikt inträdde, något som sannolikt kunnat undvikas om patienten fått livräddande vård i tid.

En anmälan har lämnats in till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), som enligt lex Maria ska granska var det har brustit i sjukhusets rutiner och varför patienten inte fick korrekt vård.

”Även om en annan handläggning inte med säkerhet förändrat utgången har händelsen visat på brister i rutiner som bedöms utgöra risk för allvarlig vårdskada”, erkänner Region Västerbotten i ett pressutskick.